Ikäihmisten palveluopas

Harrastuksia ja yhdessä tekemistä

Kunnan liikuntapalvelut

Kunnan liikuntapalveluiden ikäihmisten liikunta on suunniteltu tukemaan ja kehittämään iäkkäiden liikunta- ja toimintakykyä, sekä tarjoamaan mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kursseja ovat mm. allasjumpat (Nurmijärven terveyskeskuksella), ryhmäliikuntatunnit (kehoa huoltavat ja tasapainoa sekä lihaskuntoa kehittävät), sekä soveltavat kuntosaliryhmät. Kurssien lisäksi liikuntapalvelut järjestää tuolijumppia Rajamäellä, Kirkonkylällä ja Klaukkalassa.

Hinta: 35 €/kausi. Tuolijumpat ovat maksuttomia.
Lisätietoa: Petra Kela, puh. 040 317 2046 petra.kela@nurmijarvi.fi
tai www.nurmijarvi.fi/liikunta.

Liikuntaneuvonta

Pohditko elämäntapamuutoksen tekemistä, muttet ole saanut aikaiseksi aloittaa? Kenties olet jo kokeillut erilaisia keinoja laihduttaa, mutta paino vain kipuaa takaisin, tai pysyy paikoillaan? Liikuntapalveluista saat liikkumis-, painonhallinta- ja elintapaneuvontaa. Neuvontakäynnillä mm. keskustellaan liikunnan yhteydestä oman terveyden parantamisessa, saat neuvoja liikunnan aloittamiseen ja oman lajin löytämiseen. Lisäksi saat tietoa lähialueen liikuntamahdollisuuksista ja -paikoista.

Liikkumisneuvoja tekee jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisen liikkumissuunnitelman. Elintapamuutosten seurantatapaamisia järjestetään sovitusti asiakkaan ja liikuntaneuvojan kesken. Liikkumisneuvontaan tullaan terveydenhoitajan tai lääkärin ohjaamana. Liikunta- ja elintapamuutosta suunnittelevat asiakkaat voivat ottaa yhteyttä myös ilman lähetettä.

Yhteystiedot: Liikuntasuunnittelija Petra Kela,
petra.kela@nurmijarvi.fi, puh. 040 317 2046

Voimaan Vanhuuteen-ohjelma

Nurmijärven kunta valittiin Ikäinstituutin järjestämään Voimaa Vanhuuteen -mentorointiohjelmaan. Ohjelman kesto on kolme vuotta ja sen kohderyhmänä on kotona asuvat, toimintakyvyltään heikentyneet (75+), joilla on muun muassa liikkumisvaikeuksia, alkavia muistiongelmia, alakuloa ja yksinäisyyden kokemusta tai muuten riskejä lisäävä elämäntilanne.

Ohjelman päätavoite on terveysliikunnan hyvien toimintatapojen käyttöönotto ja soveltaminen järjestöjen, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä kunnissa. Tavoitteen myötä pyritään saavuttamaan iäkkäille entistä tasa-arvoisemmat liikkumismahdollisuudet sekä mahdollisuus osallisuuden lisäämiselle.

Voimaa vanhuuteen –mentorointiohjelma kestää Nurmijärvellä 2021-2023. Kunta on nimennyt poikkisektorisen työryhmän, joka ottaa vastuulleen Voimaa vanhuuteen -työn etenemisen. Ryhmässä on monipuolisesti edustajat liikuntapalveluista-, sosiaali- ja terveyspalveluista, kulttuuripalveluista, seurakunnasta, vanhusneuvostosta sekä eri järjestöistä. Työryhmän lisäksi ohjelmaan on sitoutunut useita järjestöjä yhteistyössä kunnan kanssa edistämään Voimaa Vanhuuteen -ohjelman mukaista toimintaa.

Rajamäen Uimahalli

Kuntolanpolku 1, 05200 Rajamäki.
Avoinna: ma, ti, ke ja pe klo 6–21, to klo 12–21, la ja su klo 10-19
Rajamäen uimahalli asiakaspalvelun sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@rajamaen-uh.fi

Uimahalli järjestää ja tuottaa laadukkaita hyvinvointipalveluita ikäihmisille. Liikunnallinen hyvinvointi koostuu uinnista, vesiliikunnasta, kuntosaliharjoittelusta, ryhmäliikunnasta ja kursseista. Liikunnalla ennaltaehkäistään ja parannetaan fyysistä toimintakykyä, sekä oman elämän hallintaa. Edellä mainittuja liikuntapalveluita pääset käyttämään Seniori Uinti ja Seniori Hyvä Olo -tuotteilla. Seniori Uinti 25,00 €/vuosi. Seniori Hyvä Olo 70,00 €/vuosi. Hyvä Olo -tuote sisältää uinnin, vesiliikunnat (jumpat) ja kuntosaliharjoittelun.

Kurssit: Hyvän Olon takuulla järjestettävät kuntosalin SuperSeniori alkeis- ja jatkokurssit. Kurssilla käydään läpi, miten kuntosalilla harjoitellaan ja miten laitteet toimivat. Lisäksi saat oman kuntosaliohjelman, jonka avulla jatkossa osaat treenata itsenäisesti.

Kissankello

Kissankello tarjoaa kaikille kuntalaisille mainiot puitteet hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantamiseen Klaukkalassa.

Kissankellon allasosasto, Suopolku 1 talo E, 01800 Klaukkala
Puh. 040 735 7222. Sähköposti: kissankello@onnenkimpale.fi

Ajanvaraus ryhmiin:
https://vello.fi/nurmijarvenonnenkimpalerykissankello/ tai puh. 040 735 7222
arkisin klo 9-11.

Nettisivut, mistä löytyy lukujärjestys sekä linkki ilmoittautumiseen:
www.onnenkimpale.fi/kuntoutus-allas

Kissankellossa on ikäihmisille tarjolla omia ohjattuja allasjumppia neljänä päivänä viikossa. Oman kunnon mukaan voi toki osallistua kaikkiin ohjattuihin vesitreeneihin. Tämän lisäksi eri eläkeläisyhdistyksillä on omat vuoronsa Kissankellossa. Ikäihmiset voivat osallistua myös omatoimiseen allasharjoitteluun, omaharjoitteluvuoroja järjestetään kahdeksan kertaa viikossa. Tiloissa on myös pieni rauhallinen kuntosali.

Ammattitaitoinen, vesiliikuntaan ja -terapiaan erikoistunut henkilökunta ohjaa allasjumppia. Fysioterapian ammattilaiset laativat yksilölliset kuntosali- ja allasharjoitteluohjelmat asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ryhmäliikunnan lisäksi saatavana on myös yksilöllistä fysioterapiaa ja lääkärin lähetteellä on mahdollisuus Kela-korvaukseen.

Kirjasto

Kunnan kirjaston palvelut on suunnattu kaiken ikäisille kuntalaisille. Kirjastoista voi lainata kirjoja, äänikirjoja, lehtiä, elokuvia ja muuta aineistoa. Kirjastoilla on myös mobiililaiteilla ja tietokoneella käytettäviä e-aineistoja. Kirjastoissa voi käydä lukemassa aikakausi- ja sanomalehtiä sekä tutustua näyttelyihin. Kirjastoissa järjestetään paljon erilaisia ilmaisia tapahtumia.

Kirjaston palveluista löytyy tietoa kirjaston verkkosivuilta: www.nurmijarvi.fi/kirjasto

Kulttuuriklubi 60 eli K-60 -tapahtumat

Kirjasto, museo ja kulttuuripalvelut järjestävät vuorotellen kerran kuukaudessa ikäihmisille suunnattuja tapahtumia Klaukkalassa, Rajamäessä ja Kirkonkylässä. Maksuttomissa tapahtumissa käy esiintymässä vieraita eri aloilta. Tapahtumat kestävät yleensä noin 40-60 minuuttia. Tilajärjestelyistä johtuen tapahtumiin saatetaan jakaa ilmaisia pääsylippuja kirjastojen palvelutiskeillä. Lippujen mahdollisesta jakamisesta ilmoitetaan kunkin tapahtuman yhteydessä.

Tapahtumat järjestetään yleensä arki-iltapäivisin kirjaston tiloissa tai muussa erikseen ilmoitetussa tilassa. Tapahtumia mainostetaan kirjastojen ilmoitustauluilla, kuukausittaisessa tapahtumatiedotteessa, Nurmijärven Uutisissa, kirjaston kotisivuilla sekä Facebookissa.

Kotipalvelu

Kirjaston maksuton kotipalvelu on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka eivät itse pääse kirjastoon tai joilla ei ole perheenjäseniä tai muita läheisiä kirjastoasioita hoitamassa. Esteenä voivat olla esimerkiksi sairaus, vamma tai korkea ikä. Jokaisessa toimipisteessä on kotipalvelua hoitava henkilö, jonka puoleen asiakas voi kääntyä.

Pääkirjasto: puh. 040 317 2500
Klaukkalan kirjasto: puh. 040 317 2550
Rajamäen kirjasto: puh. 040 317 2980

Alkuhaastattelulomakkeilla selvitetään asiakkaan lukutoiveet ja aineiston kuljettamiseen liittyvät yksityiskohdat. Jos henkilöllä on sukulainen, ystävä tai joku muu henkilö, joka voi noutaa valmiiksi pakatun aineistokassin kirjastosta, sovitaan noutopäivistä. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, hoitaa kirjasto aineiston kuljetuksen asiakkaalle. Kirjojen lisäksi kotipalvelu voi välittää asiakkaalle tavallisia äänikirjoja, Celian äänikirjoja, aikakauslehtiä, musiikkia ja elokuvia. Asiakkaan toivomat lainat toimitetaan määräajoin asiakkaalle kotiin valmiiksi kassiin pakattuna, samalla palautetaan aiemmat lainat.

Kirjastojen Celia-palvelut

Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa mm. äänikirjoina. Celian äänikirjoja voivat kuunnella kaikki, joille kirjojen lukeminen on vaikeaa tai mahdotonta esimerkiksi lukivaikeuden, sairauden tai vamman vuoksi.

Celian kirjastojen kautta on mahdollista saada kuunneltavaksi Celian äänikirja-aineistoa kahdella eri tavalla.

Kirjastosta: Celian äänikirjoja voi lainata kirjastojen palvelutiskeiltä. Äänikirjat ovat MP3-muotoisia CD-levyjä, joita pystyy kuuntelemaan uudemmilla CD- soittimilla. Tarvittaessa äänikirjoista voidaan koota myös valmiita lainaan noudettavia paketteja tai niitä voidaan toimittaa kotipalveluasiakkaille suoraan kotiin.

Celiasta tietokoneella/puhelimella: Jos tietokoneen tai puhelimen käyttö on tuttua, voi kirjaston kautta rekisteröityä Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi. Tällöin on mahdollista kuunnella äänikirjoja kotona tietokoneelta tai puhelimelta suoraan Celian palvelusta. Rekisteröitymistä varten täytyy tulla käymään kirjaston asiakaspalvelussa passin tai henkilöllisyystodistuksen kanssa.

Kulttuuripalvelut

Nurmijärven kulttuuripalvelut järjestää tapahtumia kunnan eri taajamissa ja Taaborinvuorella. Ohjelmistossa on muun muassa konsertteja, teatteria ja taidenäyttelyitä.
Tapahtumista saa tietoa kirjastoista, kunnan verkkosivuilta ja Nurmijärven Uutisista.

Monikkosali

Kuntotie 7, 01800 Klaukkala
Lipunmyynti ma-to klo 11-17, puh. 040 317 2092 www.monikkosali.fi
Monikkosalissa järjestetään tapahtumia eri kohderyhmille.
Osa ohjelmistosta on suunnattu ikäihmisille.

Saavutettavuus

Pääovelle, aulaan ja Monikkosaliin on esteetön kulku. Monikon toiseen kerrokseen pääsee hissillä. Pyörätuolipaikat sijaitsevat salin etuosassa permannolla. Pyörätuolin saattaja pääsee sisään maksutta. Paikat on varattava etukäteen lipunmyynnistä. Induktiosilmukka (tilapäisesti ei käytössä, varmista henkilökunnalta toimivuus).

Lipunmyynti

Monikon lipunmyynti on auki kahvilan aukioloaikoina. Lippuja voi ostaa lisäksi kaikista Lippupisteen lipunmyyntipisteistä ja verkkosivuilta osoitteesta www.lippu.fi.
Lippuja myydään myös esimerkiksi R-kioskeissa.

Taaborinvuoren tapahtuma-alue

Palojoentie 272, 01800 Palojoki
www.nurmijarvi.fi/kulttuuri

Luonnonkaunis Taaborinvuori tarjoaa upeat puitteet kulttuurista nauttimiseen.
Kesäkauden ohjelmaan kuuluu teatteria, musiikkia ja muita tapahtumia.

Saavutettavuus

Taaborinvuori ei ole esteetön alue, vaan lähes luonnontilassa oleva metsäinen mäki. Kävelypolut ovat osittain epätasaisia ja maasto kumpuilevaa. Tapahtumiin voidaan ottaa 2-3 pyörätuolia käyttävää henkilöä avustajan kanssa. Pyörätuolin saattaja pääsee sisään maksutta. Paikat on varattava etukäteen lipunmyynnistä. Liikuntarajoitteiset voivat saapua tapahtuma-alueelle autolla pelastustietä pitkin osoitteesta Palojoentie 272, Palojoki. Autoa ei kuitenkaan voi tilanpuutteen vuoksi ja turvallisuussyistä pysäköidä mäen päälle, vaan se pitää viedä parkkiin parkkipaikalle.

Yleisön turvallisuuden takaamiseksi liikuntaesteisten kuljetuksia ja inva-takseja pyydetään saapumaan paikalle tuntia ennen tapahtuman alkamista.

Joissakin tapahtumissa on käytössä induktiosilmukka. Lisätietoa saa tapahtumien järjestäjiltä.
Yhteystiedot: puh 040 317 2520, kulttuuri@nurmijarvi.fi

Museo

Nurmijärven museo on paikkakunnan kulttuuriperintöä tallentava ja vaaliva kunnallinen kulttuurihistoriallinen museo.

Museokohteet:

Aleksis Kiven koti ja Kekkurin museokauppa ja kahvikioski
Palojoentie 271
Avoinna kesä-elokuussa ja
joulunäyttelyn aikaan

Taaborinvuoren museot
Koulunkulmantie 34
Avoinna heinäkuussa

Nukarin koulumuseo
Nukarintie 91
Avoinna tilauksesta

Tehdas- ja alkoholimuseo
Rajamäen Ryyppi
Patruunantie 17
Avoinna kesä-elokuussa

Museokohteissa järjestetään tilauksesta opastuksia ryhmille. Eläkeläiset saavat alennusta pääsylippujen hinnoista. Kohteet sijaitsevat vanhoissa rakennuksissa eivätkä siten ole esteettömiä. Museo järjestää vaihtuvia näyttelyitä vuosittain myös kirjastojen galleriatiloissa.

Museon kokoelmat verkossa

Nurmijärven museon digitoituja kokoelma-aineistoja kuten valokuvia, esinekuvia tietoineen ja arkistomateriaalia voi tutkia Finna -hakupalvelussa verkko-osoitteessa muistaja.finna.fi/nurmijarven_museo

Museon omilta verkkosivuilta www.nurmijarvi.fi/museo löytyy runsaasti paikallishistoriaan liittyviä sisältöjä.

Yhteystiedot:
puh. 040 317 2509
museo@nurmijarvi.fi

Yhdistykset – kuntalaisten yhteen saattaja

Vanhusneuvosto

Hyvinvointilautakunnan nimeämä vaikuttamistoimielin, johon kuuluu Nurmijärvellä toimivien valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistysten (puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet) sekä hyvinvointitoimialan ja kunnanhallituksen edustajat. Toimikausi on kaksi vuotta 1.8.2021-31.5.2023.

Puheenjohtajana on Erkki Partanen puh. 050 62469, erkkij.partanen@gmail.com.

Vanhusneuvosto on ikäihmisten vaikutuskanava ja sen tehtävänä on seurata ikääntyneen väestön hyvinvointia ja iäkkäille suunnattujen palvelujen toteutumista, osallistua ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun, osallistua iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin, tehdä esityksiä ja aloitteita asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisiin liittyvissä asioissa edistää ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.
Vanhusneuvosto osallistuu Keusoten sekä Uudenmaan kuntien vanhusneuvostojen yhteisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin. Vanhusneuvosto järjestää vuosittain vanhusten viikolla pääjuhlan.

Vammaisneuvosto

Hyvinvointilautakunnan nimeämä vaikuttamistoimielin, joka kuuluu vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden edustajia. Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat.
Vammaisneuvoston toimikausi on kaksi vuotta 2021-2023.

Puheenjohtaja on Esa Lahtela puh. puh. 050 385 2045, lahtela.esakj@gmail.com

Eläkeläisyhdistykset

Klaukkalan Eläkeläiset ry

www.klaukkalanelakelaiset.fi
Heikki Mäkinen, Heikintie 24, 01820 Klaukkala, puh. 0400 465 769,
makinen.heikki@kolumbus.fi

Eläkeläisten edunvalvonta ja järjestötoiminta, tiedon jako ja kerhotoiminta. Viikoittaiset tapahtumat: kerhotilaisuudet, kansantanssit, ikäihmisten jumppa, tietoisku-tilaisuudet, erilaiset pelit ja kilpailut, arpajaiset, kuoro, sketsiesitykset, yhteinen kahvihetki, sunnuntaikävely, kesäpelit, tiedon jako kunnallisista päätöksistä ja tapahtumista, ym. Muut toiminnat: vierailut yhdistyksissä, teatteri- ja konserttimatkat, retket, juhlat, myyjäiset, yhteydenpito kunnallisiin päättäjiin, esitykset ikäihmisten hyvinvoinnin kehittämiseksi, osallistuminen paikallisiin tapahtumiin. Voit tulla sellaisena kuin olet.

Klaukkalan Eläkkeensaajat ry

Tuula Pesola, Kiikkaistenkuja 6 A 4, 01800 Klaukkala, puh. 040 777 9552,
tuula.pesola@gmail.com

Yhdistys on energinen ja vireästi toimiva yhdistys, jonka viikottaisina toimintoina ovat kerhotilaisuudet, joissa luennoitsijoita ja erilaisia esityksiä, bingo, arpajaiset, kädentaitokerho ja yhteiset kahvihetket. Yhdistyksen toimintaan kuuluvat myös vierailut eri yhdistyksissä, konsertit, teatteri- ja kulttuurimatkat.

Klaukkalan Työväentalolla maanantaisin kokoontuvat seniori-/istumatanssijat sekä kädentaitokerho. Bocciaa pelataan Työväentalolla maanantaisin ja torstaisin. Vesijumppaajat käyvät omakustannushinnalla Kissankellossa yhdistykselle varatulla vuorolla.

Lisätietoa yhdistyksestä kotisivuilta www.ekl.fi/klaukkala.

Nurmijärven Eläkkeensaajat ry

Erkki Partanen, Etumetsänkuja 10, 01810 Luhtajoki,
puh. 050 62469, erkkij.partanen@gmail.com

Täyttä elämää hyvässä yhdistyksessä. Osallistumalla yhdistyksen toimintaan saat uusia ystäviä ja harrastuksia, virkistävää kerhotoimintaa, teatterimatkoja, kotimaan ja ulkomaan matkoja sekä vaikutuskanavan. Yhdistys kokoontuu Punatorpalla joka toinen viikko jäsentilaisuuteen, jossa eri alojen asiantuntijat käyvät kertomassa kulloinkin ajankohtaisista asioista. Kirkonkylän Ahjolassa kokoontuu viikottain maanantaisin syys- ja kevätkaudella jumppakerho ja tiistaisin pelataan bocciaa. Maanantaisin Punatorpalla pelataan erilaisia lauta- ja korttipelejä. Kesäkaudella boccian peluu jatkuu Kirkonkylän urheilualueen tekonurmella. Keilailua keskiviikkoisin Nurmijärven Bowling Centerissä

Lisätietoa yhdistyksestä ja toimintakalenterin löydät kotisivuiltamme www.ekl.fi/nurmijarvi.

Nurmijärven kansalliset seniorit ry

Hilkka Ruusuvirta, Ihantolantuie 7 B 8, 01900 Nurmijärvi,
puh. 0500 459 521, vialedonna@kolumbus.fi

Kuukausitapaaminen, sauvakävely; lounaskerho. Kuukausitapaaminen: kerran kuussa; tilaisuudessa ulkopuolinen esitelmöitsijä kertomassa ikäihmisille tärkeistä asioista. Sauvakävely: kokoontuminen srk:n pysäköintialueella ja lähtö siitä yhdessä. Kävelemme jonkinlaisen matkan ja päätteeksi kahville joko Leivariin tai Kino Juhaan. Tapahtuu joka toinen viikko.

Lounastapaaminen: kokoonnumme kerran kuussa lounastamaan jossain paikkakunnan ravintolassa. Vuorotellen kaikissa taajamissa olevissa ruokapaikoissa.

Nurmijärven Kristilliset Eläkeläiset ry

Pentti Harju, puh. 040 523 8513, www.krell.fi/nurmijarvi

Yhdistyksen tavoitteena on toimia eläkeikäisten ja ikääntyvien ihmisten henkisten ja hengellisten virikkeiden antajana Nurmijärven alueella.

Yhdistys kokoontuu päivähetkiin aina kuukauden viimeisenä perjantaina kevät- ja syyskaudella vaihdellen Kirkonkylän, Rajamäen ja Klaukkalan seurakuntakeskuksissa. Huhtikuussa kokoonnutaan Nurmijärven Helluntaiseurakunnassa. Kevätretki tehdään kesäkuun alkupuolella ja syksyisin pidetään virkistyspäivä Sääksin leirikeskuksessa.

Jäsenistö harrastaa omatoimisesti mm. sauvakävelyä, pyöräilyä, patikointia sekä kuntosali- ja uimahallikäyntejä.

Eläkeliiton Nurmijärven yhdistys

Huvilakuja 2B Klaukkala, puh. 0500 819 008, ELnurmijarvi@gmail.com

Yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa sekä teatterikäyntejä, kotimaan ja ulkomaan matkoja ym. Jumppa kerran viikossa kirkonkylässä Ahjolassa ja Klaukkalassa Roinelassa, Boccia kerran viikossa Ahjolassa ja joka toinen viikko Roinelassa. Kuoro kerran viikossa Ahjolassa. Tarinatupa kerran kuussa Ahjolassa ja Klaukkalan seurakuntakeskuksessa. Karaoke joka toinen viikko Tellosalissa Klaukalassa. Kuukausikerho kerran kuussa joko Kirkonkylän tai Klaukkalan seurakuntakeskuksessa. Sisätossut Bocciaan. Jumppaan sekä sisätossut että jumppamatto. Vapaa osallistuminen edellyttää jäsenmaksun suorittamista. Matkat ja teatterit hinnoitellaan erikseen.

Lisätietoa ja toimintakalenteri kotisivuilta: www.elakeliitto.fi/nurmijarvi

Muut yhdistykset

Nurmijärven Kivi-juhlat ry

Kivi-juhlien toimistonhoitaja Irja Rättö, puh. 050 584 1834, toimisto@kivijuhlat.fi

Harrastajateatteri ja siihen liittyvä oheistalkootoiminta Kivi-juhlilla Taaborinvuorella.
Näytelmän harjoittelu ja esittäminen Kivi-juhlilla Taaborinvuorella. Kivi-juhlille voi osallistua esiintyen tai avustaen Kivi-juhlien järjestämisessä. Voit tulla talkoisiin haravoimaan ja siivoilemaan paikkoja keväisin ja syksyisin. Voi ohjatusti avustaa ompelemalla pukuja tai tulla rakentamaan lavasteita. Voi tulla auttamaan myyntitoiminnassa ja myydä esitysten väliajalla kahvia ja muita tuotteita. Taaborinvuori on korkea metsäinen mäki Palojoella eli toimintakykyinen, itsenäisesti selviävä pärjää meillä mainiosti. Huomioi, että Taaborinvuorelle ei pääse julkisilla kulkuvälineillä.

Taito Etelä-Suomi ry / Taitokeskus Klaukkala

Taitokeskus Klaukkala; Käsityön harrastus- ja kurssitoimintaa
Klaukkalantie 72, 01800 Klaukkala puh. 050 4685794, klaukkala@taitoetelasuomi.fi

Kangaspuilla kudontaa, myös neuvontaa ja opastusta aloittelijalle. Voi harrastaa myös aukioloaikojen ulkopuolella. Käsityökursseja mm. neuleet, virkkaus, makramee, kirjonta. Taito-liiton vuoden käsityötekniikka. V. 2021 parsiminen ja paikkaaminen.

Nurmijärven Sydänyhdistys ry

Puheenjohtaja Seppo Tilander, puh. 040 045 5082, seppo.tilander@kotikone.fi.
Rahastonhoitaja Tuula Nieminen, puh. 040 715 0457, nieminen.tuulak@gmail.com.
Sihteeri Aarno Alén, Mustakorventie 11, 01900 Nurmijärvi, puh. 050 544 8399,
aarno.alen@saunalahti.fi
Toimipisteet: Sydänkammari, Kuokkalantie 2, Nurmijärvi ja Tello-Sali,
Kuonomäentie 2, Klaukkala

Sydänterveyteen liittyvä kerhotoiminta eri muotoineen. Yhdistyksemme toimii monipuolisena vapaaehtoisjärjestönä sydänterveyden asialla. Järjestämme jäsenillemme luentoja, liikuntaa, virkistystoimintaa ja kulttuuriin liittyviä retkiä. Viikottaiset sydänkerhot toimivat jäsenten kokoontumispaikkoina. Liikuntatoimintomme ovat monipuolisia. Sauvakävely, tuolijumppa, vesijumppa ja kehonhallintaharjoitteet kuuluvat ohjelmaamme.

Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ry

Fox center yrityskeskus, Wärtsilänkatu 61, 2. krs., 04440 Järvenpää,
keskiuudenmaanomaishoitajat@gmail.com, www.keskiuudenmaanomaishoitajat.fi.
OmaisOiva koordinaattori Heidi Puumalainen, heidi.puumalainen@omaisoiva.net,
puh. 050 306 6812
OmaisOiva ohjaaja Laura Kosonen, laura.kosonen@omaisoiva.net, puh. 050 320 3962

Lähellä omaishoitoperheitä -tietoa omaishoidon asioista ja monipuolista tukea. Tarjoamme tietoa ja tukea omaishoidon asioissa sekä voimauttavaa vertaistoimintaa ja virkistäviä osallistumisen mahdollisuuksia läheistään tai omaistaan hoitaville sekä omaishoitoperheille. Pääosin maksuttomaan toimintaamme ovat tervetulleita kaikki omaistaan ja läheistään hoitavat, ota rohkeasti yhteyttä työntekijöihimme, niin kerromme lisää lähialueesi tapahtumistamme ja tuen muodoistamme! Tutustu toimintaamme internetsivuillamme www.keskiuudenmaanomaishoitajat.fi/tapahtumakalenteri sekä seuraa ilmoitteluamme myös paikallislehtien yhdistyspalstoilta. Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista: Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ry

Keski-Uudenmaan Kuulo ry

Olavi Taipale, Pj, Mäkitie 15, 04260 Kerava,
puh.040 554 4026, olavi.taipale(at)kolumbus.fi

Kuulolähipalvelu, kuuloluentoja, retkiä ym. Klaukkalassa, Kirkonkylässä ja Rajamäellä. Kerran kuukaudessa järjestämme kuulopalvelutunnin, jossa saa neuvoja kuuloasioihin sekä kojeen huoltoja yms. Käymme pitämässä luentoja “ikäkuulosta” ym. kuuloon liittyvistä asioista. Pidämme kuuloiltoja, joissa alan asiantuntijoita. Kuulonapuväline esittelyjä. Järjestämme jäsenillemme edullisia, virkistäviä tapahtumia ja retkiä. Kuulolähetti- palvelussa käymme asentamassa kuulonapuvälineitä kotiin.

Muistikahvilat (Espoon muistiluotsi)

Heikkari ja Tellosali

Avoimia tilaisuuksia kaikille muististaan kiinnostuneille. Tarjolla kahvin lisäksi tietoa muistista sekä muistia virkistävää toimintaa. Paikalla Uudenmaan Muistiluotsin muistiohjaaja. Aiheena: Vahvista mielen hyvinvointia. Heikkarin Palvelutalo, Heikkarinkuja 4, ovi b, Nurmijärvi kirkonkylä.

Lisätiedot muistiohjaaja Pia Niiranen puh. 040 739 5146, pia.niiranen@espoonmuisti.fi

Uniliitto ry

Suomen unettomat ry, Pj. Päivi Saarijärvi puh. 050 411 9663
Sitratie 3, 00420 Helsinki, suomenunettomat@gmail.com

Vertaistapaamisia nimellä Unitupa –verkossa ja läsnä silloin kun on mahdollista.
Uniliiton jäsenyhdistykset tarjoavat vertaistukea unettomuudesta ja unihäiriöistä kärsiville. Nyt korona-aikana toimimme verkossa, aiemmin ja toivottavasti jälleen koronan jälkeen läsnäolotilaisuuksina. Nurmijärvellä toimii Suomen Unettomat ry pj Päivi Saarijärven ohjaama Unitupa verkossa nyt noin kerran kuussa. Tämä ryhmä on pääasiassa työikäisille, mutta esimerkiksi Helsingin Uniyhdistyksen tarjoama Unitupa verkossa senioreille – siihen voi osallistua myös Nurmijärveltä nyt verkon mahdollistamana! Unitupa verkossa toimii ZOOM-yhteydellä eli tarvitset joko tietokoneen tai älypuhelimen.
Ohjeet liittymiseen saa ilmoittauduttuaan osoitteessa: www.uniliitto.fi/kalenteri/

Siskot ja Simot ry

Yhteisökoordinaattori Sari Turpeinen sari.turpeinens@siskotjasimot.fi,
puh. 050 544 5266

Pop up -tyyppiset Välittämisen keikat ikäihmisten iloksi. Siskot ja Simot on luovan välittämisen yhteisö ja keikkavapaaehtoisuuden edelläkävijä. Edistämme matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa ja levitämme vastuullista välittämistä etenkin ikäihmisistä. Järjestämme pop up -tyyppisiä tapahtumia eli Välittämisen keikkoja ja tarjoamme näin kaikille mahdollisuuden kokeilla vapaaehtoisena toimimista. Tuotamme iloa ja virkistystä kohdaten ja etänä. Voit tulla mukaan haluamallesi keikalle tai ideoida sellaisen itse. Jokainen meistä voi olla sisko tai simo.

Kanssamme keikkailu ei vaadi erityistaitoja eikä sitoutumista. Hauskuus ei ole haitta vapaaehtoishommissa! Jos haluat kuulla lisää toiminnastamme Nurmijärvellä, ota yhteyttä tai kurkkaa kotisivuille https://www.siskotjasimot.fi/

Nurmijärven Onnenkimpale Ry

Nurmijärven Onnenkimpale ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia ikääntyneiden ja vammaisten elin- ja asunto-olojen parantamiseksi ja heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tavoittelematta ylläpitää asuintaloja, tuottaa asumispalveluja sekä järjestää kuntoutus- ja virkistystoimintaa ylläpitämissään asuintaloissa. Onnenkimpale järjestää erilaisia ikäihmisille suunnattuja tapahtumia ja kerhoja esimerkiksi Ikäihmisten saunaklubi Heikkarin palvelutalossa.

Yhdistyksellä on kaksi palvelutaloa, joissa on yhteensä 29 vuokra-asuntoa vanhuksille ja vammaisille. Asuntoihin on mahdollista hankkia yhdistykseltä tarvitsemiaan tukipalveluita.

Kysy lisää: Palvelutalojen johtaja Eeva Laine-Hasan, puh. 040 774 0113,
eeva.laine-hasan@onnenkimpale.fi

Tarjoamme kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa kirkonkylällä. Kysy lisää palveluista ja vapaista ajoista: puh. 0407297945, kotihoito@onnenkimpale.fi

Heikkarin palvelutalossa vuokrataan kokoustiloja sekä ruokasalia esimerkiksi koulutuksiin, kokouksiin tai juhlatilaisuuksiin.

Kysy lisää: Marja-Liisa Back, puh. 040 3588005, marja-liisa.back@onnenkimpale.fi
Lisätietoa: www.onnenkimpale.fi

Yksityiset liikuntapalveluntarjoajat

Nurmijärven Fysioterapia Oy/KuntoCenter

Kauppanummentie 6 D 1 01900 Nurmijärvi, nurmijarven.fysioterapia(at)co.inet.fi

Fysioterapia, kuntoutus – ja liikuntapalvelut senioreille ja kaiken ikäisille. Ohjatut senioreiden liikuntaryhmät kokoontuvat 3 kertaa viiikossa. Ohjattu ryhmä sisältää alkulämmittelyt, ohjatun harjoittelun sekä loppuverryttelyt. Sisäliikuntavälineet, juomapullo sekä reipas mieli riittää. Omatoimiseen harjoitteluun KuntoCenter avoinna avainkortilla 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Myös kotikäyntejä senioreiden sekä veteraanien luokse Keusoten yhteistyökumppaneina kuntoutuksen, toimintakyvyn ylläpidon sekä fysioterapian osalta.
Fysioterapiapuoli palvelee arkisin klo 8-20.
Ajanvaraus fysioterapiaan tai kotikäynneille puh. 09 878 8560

Kuntokeskus Pro

Ihantolantie 2, 01900 Nurmijärvi, puh. 040 7188982. info@kuntokeskuspro.fi
Kuntosali, ryhmäliikunta, personal training, pienryhmät.

Liikuntakeskus Balanssi

Viirintie 3 , 01800 Klaukkala, puh. 09-8797224, info@liikuntakeskusbalanssi.fi
Liikuntapalvelut; kuntosali, jumpat, sisäpyöräily, venyttely- ja rentoutustilat.

Fit24 Klaukkala

Brunnin-kauppakeskus, Isoseppälä 14, 01800 Klaukkala.
asiakaspalvelu@fit24.fi, p. 0103966310, www.fit24.fi

Fit24 SuperSeniorit: Laadukasta ja monipuolista senioriliikuntaa. SuperSeniori -asiakkuudella saat Premium -kuntosalin rajattomaan käyttöösi ja pääset kaikille aamujen ja aamupäivien senioreiden ryhmäliikuntatunneille.

Nurmijärven opisto

Nurmijärven opisto, Klaukkalan Aitohelmi, 2. krs, Klaukkalantie 72, 01800 Klaukkala
Toimisto avoinna: ma-to klo 9-16 ja pe klo 9-14, Puh. 040 938 1007 ja 040 936 0080

Asiointia suositellaan sähköpostilla: toimisto@nurmijarvenopisto.fi tai puhelimitse.
Nurmijärven Opiston yhteydessä toimii Jukolan musiikkikoulu ja Nurmijärven kuvataidekoulu.

Nurmijärven Opisto on paikallinen kansalaisopisto, joka tarjoaa runsaasti harrastusmahdollisuuksia ikäihmisille. Tarjonnassa on kursseja kädentaidoissa, kuvataiteessa, musiikissa, ilmaisutaidossa, kielissä, liikunnassa ja tanssissa, ruoanlaitossa ja tietotekniikassa. Lisäksi järjestämme lukuisia luentoja ja erikoiskursseja. Kansalaisopisto tuottaa vuosittain lukuisia tapahtumia, kuten konsertteja, teatterinäytöksiä ja näyttelyitä. Toimintaan osallistumista tuetaan Opetushallituksen opintosetelirahoituksella, jonka avulla kurssimaksuja on alennettu tai osallistuminen on maksutonta senioriväestölle. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi kursseille ja luennoille osallistujat matalalla kynnyksellä. Opisto on kaikkien kuntalaisten kohtaamispaikka.


Huom! Oppaan tiedot perustuvat 31.8.2021 voimassa olleisiin tietoihin.