Ikäihmisten palveluopas

Lukijalle

Kuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen on kuntien tärkein tavoite. Hyvinvointi merkitsee jokaiselle kuntalaiselle erilaisia asioita. Nurmijärven kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen yksi tärkeä tavoite on yksinäisyyden, syrjäytymisen ja ennenaikaisen toimintakyvyn alenemisen ehkäisy.

Ikääntyneiden toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen vaatii laajan joukon toimijoita kunnan eri sektoreilta aina yhdyskuntasuunnittelusta ja palvelujärjestelmän kehittäjistä vapaaehtoisjärjestöjen toimijoihin. Heikentynyt toimintakyky lisää riskiä erilaisille tapaturmille, kuten kaatumisille. Turvallinen ympäristö ja kaatumisten ehkäisy, hyvä ravitsemus sekä toimintakyvyn ylläpitäminen vahvistavat edellytyksiä selviytyä jokapäiväisistä askareista.

Liikunta vaikuttaa ihmisen elimistöön ja toimintakykyyn kokonaisvaltaisesti. Se tekee hyvää niin keholle, mielelle kuin aivoillekin. Viikoittainen liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille tiivistää terveyden kannalta riittävän viikoittaisen liikkumisen määrän ja antaa esimerkkejä liikkeen lisäämiseen arjessa. Kymmenen vuotta käytössä ollut liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille on samalla muuttunut 65+ liikkumisen suositukseksi.

Ikäihmisten suosituksessa painotetaan 18–64-vuotiaiden suosituksia enemmän lihasvoimaa ja tasapainoa, joilla on vaikutusta erityisesti arjessa selviytymiseen, liikkumiskykyyn sekä esimerkiksi kaatumisten ehkäisyyn. Suositus korostaa liikkumisen monipuolisuutta. Tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävä tai parantava liikkuminen.

Kunnalla on myös ainutlaatuinen rooli paikallisyhteisönä, joka kokoaa yhteen monia kuntalaisille tärkeitä yhteisöjä ja vertaisryhmiä. Tieto käytettävissä olevista palveluista, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä päätöksenteosta on välttämätöntä yhteisössä toimimiseksi. Tällä, Nurmijärven kunnan Ikäihmisen palveluoppaalla, haluamme esitellä Nurmijärven kunnan ikäihmisille suunnattuja, monipuolisia palveluita, jotka tukevat kotona asumista, edistävät omaa hyvinvointia ja terveyden edistämistä sekä kannustavat aktiiviseen osallistumiseen. Opas on koottu yhteistyössä eri toimijoiden, kuten paikallisten yhdistyksien, seurakunnan, yritysten ja Keusoten, kanssa.

Oppaan tiedot perustuvat 31.8.2021 voimassa olleisiin tietoihin. Opas on maksutta saatavissa mm. kunnan kirjastoista ja apteekeista.