Ajankohtaista

Avustukset, Joukkoliikenne, Katujen kunnossapito, Kunnanhallitus, Liikenne, Yksityistiet

Uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot valtuuston päätettäväksi

13.5.2022

Kunnanhallituksen päätettävänä oli 9.5. esitys yksityistieavustusten avustusjärjestelmän kehittämisestä ja myöntämisehdoista. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen, lisäyksin hallintokulujen kirjaamisesta ja loppuraportin esittämisestä kunnanhallitukselle sen arviointia varten vuosittain. Kunnanvaltuuston päätöksentekoon esitys on menossa 25.5.2022.

Esityksestä heränneitä kysymyksiä tai muista yksityistiehen liittyvistä asioista voivat tiekunnat, tiekunnan jäsenet ja kuntalaiset esittää kysymyksiä kunnan verkkosivujen Yksityistie- sivustolla. Kunta vastaa kysymyksiin sekä suoraan kysyjälle että julkaisee esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia kotisivullaan.

Kunnanhallitus päätti yksityistieavustusten myöntämisehdoista 9.5.

Esitys uusituista yksityistieavustusten myöntämisehdoista ja takautuvasta kunnossapitoavustuksen periaatteista olivat 9.5.2022 kunnanhallituksen esityslistalla.

Esityksen pääkohdat alla tiivistetysti, yksityiskohtaisempi esitys on luettavissa kunnanhallituksen esityslistalta.

  • Kunnossapitoluokkiin lisätään 1 A luokka: Läpiajotiet, joita käyttää säännöllinen joukkoliikenne. 1 A luokan avustus on 85 % hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista.
  • Kunnossapitoluokkaan 2 lisätään: vedenottamolle tai muulle merkittävässä yleisessä käytössä olevalle kiinteistölle johtavat tiet.
  • 1 luokan tiellä on vähemmän kuin kymmenen tieosakasta (kunnossapitoluokan avustus nousee 5 %) ja 10–20 tieosakasta (kunnossapitoluokan avustus nousee 2,5 %).
  • Kunnan järjestämä tai yhteistyötahojen kanssa tilaama liikenne yksityistiellä on sallittava ilman erillistä käyttömaksua avustettavalla tiellä. Jos tiekunta määrää käyttömaksun, niin vastaavasti ko. yksityistien tiekunnalle myönnettävästä kunnossapitoavustuksesta vähennetään käyttömaksua vastaava summa.
  • Valtion avustamat perusparantamiskohteet sekä perusparantamiskohteet, jotka eivät saa valtionavustusta ja joiden kustannusarvio on yli 10 000 euroa, avustuksen maksatus voidaan tehdä ennen hankkeen toteuttamista.
  • Äkillisiin ja välttämättömiin perusparannuksiin, jotka on toteutettu tien vaurioitumisen korjaamiseksi, on mahdollisuus hakea jälkikäteen perusparannusavustusta.
  • Takautuva kunnossapitoavustus vuodelta 2021: Uudelleen järjestäytyneillä ja lainmukaisesti toimiville tiekunnille, jotka ovat aikaisemmin olleet kunnan hoitosopimusjärjestelmän piirissä ja joille ei ole myönnetty kunnossapitoavustusta vuonna 2021, varataan mahdollisuus jakaa ensimmäinen päättynyt yli vuoden pituinen varainhoitokausi kahteen osaan.  Näin mahdollistetaan kunnossapitoavustusten hakeminen takautuvasti vuodelta 2021.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen lisäyksin hallintokuluista kirjaamisesta ja loppuraportin esittämisestä kunnanhallitukselle arviointia varten vuosittain. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy uusitut yksityistieavustusten myöntämisehdot liitteen mukaisesti sekä takautuvan kunnossapitoavustuksen periaatteet vuodelta 2021 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.

Kunnanvaltuuston päätöksentekoon asia on menossa 25.5.2022.

Kysy yksityisteistä!

Kunnan verkkosivuilla olevalle Yksityistie-sivustolle on lisätty Kysy yksityisteistä – lomake, jolla voi lähettää kunnalle kysymyksiä yksityistieasioihin liittyen. Kunta vastaa kysymyksen esittäjälle lomakkeella ilmoitettuun sähköpostiin.

Esitettyjä kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia julkaistaan myös Usein kysyttyä yksityisteistä-sivulla.

 

Takaisin listaukseen