Hyvinvointi

Hyvinvointia ja harrastamisen mahdollisuuksia

Nurmijärven kunta on mukana harrastamisen Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Toiminnan päätavoitteita on lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja harrastamisen edistäminen laadukkaan harrastustoiminnan avulla. Maksuttomat harrastuskerhot järjestetään heti koulupäivän jälkeen. Harrastamisen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, paikallinen koordinaatio, aktiivinen yhteistyö ja osaamisen esille nostaminen palveluntuottajien ja yhdistysten sekä koulujen kanssa. Toiminnan toteuttamiseen on saatu valtion avustusta.

Alkuvuonna kouluissa tehdyn harrastekyselyn mukaan oppilaiden mielestä kolme tärkeintä syytä osallistua harrastuksiin olivat kaverit, kiinnostava aihe ja turvallinen ilmapiiri. Maksuttomien harrastuskerhojen kautta kunnassa haluamme innostaa lapsia ja nuoria myös kokeilemaan erilaisia harrastuksia ja löytämään itselleen mielekästä tekemistä.

Tulevan lukukauden tarjonnassa painopiste on enemmän 1–4 lk sekä 7-9 lk oppilaiden toivomien kerhojen toteuttamisessa sekä harrastuskulttuurin muodostumisen tukemisessa. Kerhotarjonnassa on monipuolisesti eri vaihtoehtoja mm. liikunnan, kulttuurin ja taiteen sekä e-sportin ja koodaamisen aloilta. Esimerkkeinä yläkoululaisten toivomista uusista kerhomuodoista ovat keilaus- ja biljardikerhot, jotka alkavat Kirkonkylällä sekä nuorten kuntosaliryhmät kaikissa taajamissa.

Kerhojaksoilla ilmoittautuminen ja lisätiedot

Katso kerhokalenteri ja kerhokuvaukset kunnan kotisivuilta. Kerhoihin ilmoittautuminen tapahtuu SuomiSport.fi-palvelussa.

Mahdolliset muutokset kerhokalenteriin ovat mahdollisia lukuvuoden aikana, joten julkaisemme syksyn ja kevään jaksot erikseen kerhojen varmistuttua.

Lisätietoja osoitteesta:
nurmijarvi.fi/harrastuskerhot