Ympäristö

Jätehuollon askelmerkit vuodelle 2023

Nurmijärven kunnanhallitus päätti siirtää kunnan alueen jätteenkuljetusten toteuttamisvastuun ja kilpailuttamistehtävän Kiertokapula Oy:lle syksyllä 2021. Siitä lähtien yhtiössä on valmisteltu nurmijärveläisten jätehuoltopalveluita ja mm. paikannettu kuntalaisten jäteastioita. Paikannuksella varmistetaan, että tietomme astioista ja niiden sijainnista ovat oikein.

Nurmijärvellä ja Kiertokapulalla on takanaan jo muutaman vuoden mittainen yhteinen historia. Kunta liittyi Kiertokapulan osakkaaksi vuonna 2019. Silloin Kiertokapulan hoidettavaksi siirtyi Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalue. Metsä-Tuomelaa onkin kehitetty vahvasti sen jälkeen; Kiertokapula toteutti siellä laajan kunnostusohjelman vuosina 2020 ja 2021. Urakassa uusittiin mm. kentän rakenteet, asfaltoinnit, valaistus ja vesihuoltolinjat. Lisäksi rakennettiin kolme uutta öljynerotinta hälyttimineen ja asennettiin uusi vaaka.

Jätteenkuljetusten haltuunotto käynnistettiin marraskuussa 2021 markkinavuoropuhelutilaisuudella. Silloin pyydettiin tarjouksia Nurmijärven kunnan seka-/kuivajätteen ja biojätteen keräyksestä ja kuljetuksesta. L&T Ympäristöpalvelut Oy voitti kilpailutuksen. Kesän 2022 aikana kilpailutettiin myös muovipakkausten keräys ja kuljetus. Tätä urakkaa tulee hoitamaan Urbaser Oy.

Maaliskuussa 2023 Kiertokapula ottaa vastuun tyhjennyksistä

1.3.2023 alkaen Kiertokapula hoitaa seka/kuivajätteen, biojätteen ja muovipakkausten astiatyhjennykset. Jätelautakunta Kolmenkierron jätehuoltomääräysten mukaan seka- tai kuivajäteastia tulee olla kaikissa asuinkiinteistöissä, myös vapaa-ajan asuinkiinteistöissä. Lisäksi biojäteastia tai kompostori sekä muovipakkausten keräysastia pitää olla kaikissa vähintään viiden huoneiston ja sitä isommissa asuinkiinteistöissä. Tämä koskee kaikkia lain mukaan kunnan vastuulle kuuluvaa kiinteistöjen jätehuoltoa. Yritykset voivat järjestää jätehuoltonsa entiseen tapaan.

Kiertokapula tiedottaa kuntalaisia näistä tulevista muutoksista tarkemmin koteihin lähettävällä asiakaskirjeellä, jotka postitetaan loka-marraskuun aikana. Kirjeessä opastetaan tarkemmin mm. miten toimia aiemmin käytössä olleiden jäteastioiden kanssa. On hyvä huomioida, ettei omia muovipakkausastioita kannata tässä vaiheessa hankkia, sillä astia kuuluu tyhjennyshintaan.

Maaliskuussa 2023 voi kirjautua sähköiseen asiakaspalveluun Asiakasnettiin oman asiakasnumeron avulla. Asiakasnetti löytyy Kiertokapulan verkkosivun yläosasta: asiakasnetti.kiertokapula.fi. Sieltä voi keräyksen alkaessa tarkistaa jäteastian seuraavan tyhjennyspäivän, tehdä muutoksia jäteastian tyhjennysväleihin, ilmoittaa kompostoinnista tai muuttaa omia asiakastietojaan. Tervetuloa Kiertokapulan asiakkaaksi!

Tutustu Kiertokapulaan:
kiertokapula.fi.