Kunta tiedottaa

Uusi jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantielle

Klaukkalantielle on toteutettu uusi jalankulku- ja pyörätie sekä linja-autopysäkkijärjestelyjä välille Kirkkotien kiertoliittymä – Klaukkalan kehätien liittymä. Urakoitsijaksi valikoitui kilpailutuksen jälkeen Terrawise Oy.

Uutta valaistua jalankulku- ja pyörätietä on rakennettu noin 3,8 km. Urakkaan sisältyi mm. uusi Hautalan kevyen liikenteen vesistösilta Luhtajoen ylitse. Lisäksi on parannettu linja-autopysäkkien varustelutasoa eli vilkkaimmille nousupysäkeille on toteutettu pysäkkikatoksia ja runkolukittavia pyörätelineitä. Klaukkalantien itäpuolelle Lammaskujan, Hakatien ja Härkämäen liittymissä on toteutettu saarekkeellisia suojateitä. Lisäksi Klaukkalantielle on toteutettu uutta valaistusta ja parannettu vanhaa valaistusta koko urakka-alueella.

Rakentamistyöt käynnistyivät toukokuussa 2021. Urakka-alueella tehdään vielä mm. asfaltointeja, valaisinpylväiden asennuksia, vihertöitä ja muita viimeistelytöitä. Jalankulku- ja pyörätien arvioidaan olevan valmis liikenteelle syyskuussa 2022.

Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätien suunnittelu- ja rakentamiskustannukset ovat olleet yhteensä reilut 3 milj. euroa.