Kunta tiedottaa

Kunta päivittää strategiaa toteuttavat ohjelmat

Nurmijärven kunta uudisti kuntastrategiansa maaliskuussa 2022. Kunnan visiona on olla paremman arjen ilmiö. Strategia on voimassa 2022–2030. Strategiaa johdetaan kunnassa muun muassa ohjelmatyön kautta ja kunta on aloittanut strategiaa toteuttavien ohjelmien ja suunnitelmien päivityksen. Vuonna 2022 päätöksentekoon viedään henkilöstöohjelma, NUUKA-ohjelma, viestintäohjelma, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja asumisen ohjelma. Ensi vuonna päivitettäväksi tulevat muun muassa matkailuohjelma, ympäristöohjelma ja maankäytön tavoiteohjelma. Kunta viestii ohjelmatyön etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista mm. kotisivuillaan osoitteessa nurmijarvi.fi.

Miten kehittäisit kunnan viestintää? Osallistu viestintäohjelman päivitykseen!

Nurmijärven kunnan viestintäohjelma päivitetään syksyllä 2022. Viestintäohjelmassa määritellään, kuinka kunnan viestintää ja markkinointiviestintää kehitetään Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö
-kuntastrategian viitoittamaan suuntaan.

Miten sinä kehittäisit kunnan viestintää? Vastaa kyselyyn 12.–30.9.2022 osoitteessa nurmijarvi.fi/viestintaohjelma. Kyselyssä saadut vastaukset huomioidaan valmistelutyössä. Kunnanhallituksen on tarkoitus päättää viestintäohjelmasta vuoden 2022 aikana.