Kunta tiedottaa

Nurmijärvi harrastaa – maksuttomat harrastuskerhot peruskoulun oppilaille

Harrastamisen Suomen mallin kerhotoiminnan keskeisenä ajatuksena on mahdollistaa lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Samalla heitä kannustetaan kokeilemaan ja tutustumaan erilaisiin harrastuksiin tämän harrastuskerhotoiminnan myötä.

Kerhotarjonnassa on huomioitu oppilaiden toiveita mahdollisuuksien mukaan. Osa toiveista on pystytty toteuttamaan, mutta esim. kokkikerhoja ei valitettavasti ohjaajaresurssien puitteissa pystytä tarjoamaan sitä määrää kuin oppilaat ovat niitä toivoneet.

Kerhovalikoimasta löytyy muun muassa seuraavanlaisia teemoja; e-sport, jalkapallo, kepparikerho, keramiikka, kokkaus, kuntonyrkkeily, kuvataide, käsityöt, liikunta, manga, mediakerho, musiikkiteatteri, parkour, sirkus, toiminnallinen harjoittelu, tanssi ja vesiliikunta.

Lukuvuodelle 2022-2023 harrastuskerhotoiminnassa on 48 kerhoa ja lukuvuosi on rytmitetty 7 viikon jaksoihin. Kerhojaksot ovat: vkot 35-41, 43-49, 4-11 ja 12-18. Jaksottaminen mahdollistaa käytettävissä olevien ohjaajaresurssien hyödyntämisen ja kerhojen kierrättämisen eri kouluilla, jolloin useammalla lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua toimintaan ja kokeilla erilaisia harrastuksia. Tulevan lukukauden kerhotarjonnassa painopiste on aikaisempaa enemmän pienemmille kouluille suunnatuissa kerhoissa. Kerhotoiminnassa on huomioitu myös harrastamisen jatkuvuus, mikäli harrastuskokeilu herättää innostuksen aiheeseen, niin lähes kaikkia harrastuksia voi jatkaa säännöllisesti paikallisten toimijoiden ryhmissä.

Keskeiset toiminnan mahdollistajat ovat valtionavustus Suomen mallin mukaisen kerhotoiminnan toteuttamiseen, yhteistyö koulujen kanssa sekä yhteistyökumppanit ja kunnan omat työntekijät, jotka tuottavat laadukasta ohjaussisältöä kerhoihin.

Suomen harrastamisen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Kerhoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tehdään SuomiSport.fi-palvelussa, jonne huoltaja rekisteröityy ensin ja lisää sitten lapsensa tiedot. Mikäli on aikaisemmin rekisteröitynyt esim. lajilisenssien tai kerhoihin ilmoittautumisen puitteissa, niin kyseisiä tunnuksia käytetään tässäkin; puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta.

Ilmoittautuneiden toivotaan sitoutuvan kerhojakson ajaksi toimintaan.

Kerhoihin ilmoittautumiset alkavat:

2. jakso 5.10.2022 klo 9
3. jakso 9.12.2022 klo 9
4. jakso 2.3.2023 klo 9

Kerhovaihtoehtoihin tutustuminen ja kerhoon ilmoittautuminen:
bit.ly/Harrastusiltapäivä.

Koulukuljetus kerhosta kotiin

Koulukuljetusoikeusoppilaille järjestetään kuljetus kerhosta kotiin koululla pidettävistä kerhoista. Huoltajan tulee ilmoittaa kuljetustarpeesta viikkoa ennen kerhojakson alkua sähköpostitse:
mika.vanni@nurmijarvi.fi.