Ympäristö

Mitä katujen ja teiden kunnossapidossa on meneillään ja tulossa lähiaikoina?

Katujen ja teiden hiekanpoisto saadaan päätökseen toukokuussa.

Katujen hiekanpoistoa tekevät eri alueilla eri toimijat. Klaukkalan ja Lepsämän alue kuuluu ns. alueurakkaan, ja tekijänä on Alltime Oy. Muiden alueiden hiekanpoistoa hoitavat puitesopimusurakoitsijat ja kunta omalla kalustollaan.

Päällystystyöt alkavat toukokuussa
Katujen ja teiden päällystystyöt alkavat toukokuun aikana. Päällystystöitä tehdään muun muassa Klaukkalassa, Kirkonkylällä, Rajamäellä ja Karhunkorvessa.

Tärkeimpänä kriteerinä päällystyskohteita päätettäessä on ollut edellisten vuosien katuhankkeiden loppuunsaattaminen sekä kunnossapitoon liittyvät seikat.

Ajoratojen ja kevyenliikenteen väylien päällystämiseen on tälle vuodelle varattu määrärahoja 600 000 euroa. Päällystystyöt toteutetaan kunnan ja Asfalttikallio Oy:n välisen puitesopimuksen mukaisesti.

Päällystystyöt haittaavat jonkin verran liikennettä sekä lähiympäristön toimijoita ja asukkaita. Haittoina ovat liikenteen hidastumisen lisäksi melu, kun alueelle ajetaan mursketta ja soraa, jyrsitään vanhaa päällystettä ja laitetaan uutta. Päällystystyöt pyritään toteuttamaan ja ajoittamaan niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Tienvarsien niittotyöt
Tienvarsien niitot aloitetaan tämänhetkisen suunnitelman mukaan kesäkuun puolivälissä, ja ne jatkuvat aina elokuun loppuun. Kunta tekee omalla kalustollaan tienvarsien niittoja Kirkonkylällä, Rajamäellä, Röykässä ja Herusissa. Alueurakoitsija hoitaa niitot urakkasopimusalueellaan Klaukkalassa ja Lepsämässä.

Työkoneet aiheuttavat hetkittäistä melu- ja pölyhaittaa. Työkoneet työskentelevät liikenteen seassa, minkä takia muiden liikkujien on hyvä ottaa ne huomioon, jotta vaaratilanteita ei synny.
Ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi tehdään niittotöiden lisäksi suunniteltuja puu- ja pensasistutuksia sekä nurmialueita kasvien kasvukauden ajan.