Ympäristö

Kunnan viljelyspalstoille tulossa perusparannustöitä

Kunnan vuosittain vuokraamat viljelypalstat ovat poissa käytöstä viljelyskauden 2022. Kuluvan vuoden aikana viljelyspalstoja parannetaan ja samalla kehitetään aluetta yleisesti.

Parannustöiden tavoitteena on, että tulevaisuudessa kunta pystyy tarjoamaan kuntalaisten käyttöön aiempaa laadukkaammat vuokraviljelyspalstat, kuten mahdollistamaan eri kokoisten palstojen viljelyn sekä vuosipaikkojen ja toistaiseksi voimassa olevien paikkojen vuokrauksen.