Ympäristö

Lepsämän koulun rakennustyöt alkavat kesällä

Lepsämään rakennetaan uusi koulu, entisen tuhopoltetun koulun tilalle. Uusi koulu on pinta-alaltaan 1150 brm2 (bruttoala), ja kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa. Maarakennustyöt alkavat, kun oppilaat jäävät kesälomalle. Viimeistelytöitä päästään tekemään marraskuussa, ja koulu valmistuu suunnitelmien mukaan tammikuussa 2023. Uusi koulurakennus tarjoaa nykyaikaisen oppimisympäristön – muunneltavine sisätiloineen ja tasokkaana talotekniikkana.

Suunnitelmista toteutukseen
Koulurakennuksen suunnittelussa on kuultu koulun käyttäjiä – niin opettajia, siivoojia kuin keittiöhenkilökuntaakin. Kun rakennuslupa on tullut lainvoimaiseksi ja muiden viranomaisten edellyttämät vaateet on huomioitu, niin työmaalla voidaan aloittaa rakennustyöt.

Koulu tehdään tilaelementteinä eli koulu rakennetaan hyvin pitkälle tehtaalla valmistetuista tilaelementeistä ja rakennusosista, jotka asennetaan sitten paikan päällä paikoilleen. Kun tilaelementit tehdään tehtaalla hyvässä säänsuojassa, niin ei ole riskiä, että rakenteet pääsevät kastumaan.

Tilaelementtien tuotanto tehtaalla on suunniteltu alkavan toukokuussa, ja tilaelementtien asentaminen alkaa tänä syksynä. Tilaelementtikoulu on myös siirrettävissä, mikäli siihen tulee tarvetta.

Koulun julkisivut ovat palamatonta kuitusementtilevyä, ja vesikatteena on konesaumapeltikate.

Rakentamisessa huomioitu koulun käyttäjät
Maanrakennustyöt, joissa käytetään eniten raskaita koneita, pyritään tekemään koulun käyttäjien kesälomien aikana valmiiksi. Näin rakennustyöstä aiheutuva häiriö koululaisille ja koulun henkilökunnalle on mahdollisimman vähäinen.

Syksyllä rakennustyön haittoja oppilaille ja henkilöstölle pyritään minimoimaan aitaamalla työmaa-alue ja kiinnittämällä erityishuomioita turvallisuuteen.

Julkisivupiirustus Lepsämän koulusta.