Näin Nurmijärvi rakentuu

Ilvesvuoren yritysalueelle Keskon logistiikkakeskus

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa luovuttaa Kesko Oyj:lle noin 57 hehtaarin kokoiset tilat ja määräalat Ilvesvuori Pohjoisen yritysalueelta. Kesko Oyj suunnittelee Ilvesvuori Pohjoiseen kaupanalan logistiikkakeskusta, joka palvelee K-ryhmän päivittäistavarakaupan toimintaa tehokkaasti pitkällä aikavälillä.

”Tämä on positiivisuudessaan valtavan merkittävä asia Nurmijärvelle. Olen iloinen siitä, että Kesko haluaa rakentaa tulevaisuuttaan juuri Nurmijärvellä ja että voimme puolestamme tukea heidän pitkän aikavälin kasvusuunnitelmiaan. Kunnan intresseissä on päästä allekirjoittaman esisopimus kesäkuussa”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä kertoo.

Keskon suunnittelema logistiikkakeskus sijaitsee logistisesti kunnan paraatipaikalla Hämeenlinnan moottoritien tutumassa. Ilvesvuoren yritysalueelta on hyvät yhteydet satamiin, lentokentälle ja muualle pääkaupunkiseudulle.

Esisopimus tarkoitus allekirjoittaa kesäkuussa
Valtuusto päätti, että luovutushinta on 50 €/k-m2, mikä perustuu teetettyyn ulkopuoliseen arvioon. Päätöksen mukaan luovutuksesta tehdään ensin esisopimus ja lopullinen kiinteistön kauppa sen jälkeen, kun esisopimuksessa mainitut kaupan edellytykset ovat täyttyneet. Esisopimus allekirjoitetaan näillä näkymin kesäkuussa 2021.

Suunniteltu keskus edellyttää laajaa maa-aluetta ja rakentamista. Kaikkiaan rakennusoikeutta tarvitaan noin 300 000 k-m2. Keskon suunnitteleman logistiikkakeskuksen rakentaminen tapahtuisi vaiheittain tämän ja osin seuraavan vuosikymmenen aikana.

Asemakaavamuutos käynnistyy
Keskuksen rakentaminen edellyttää Ilvesvuori Pohjoisen asemakaavan muuttamista. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättikin 4.5. käynnistää asemakaavamuutoksen. Asemakaavaluonnos on tavoitteena asettaa nähtäville syksyllä 2021 ja siinä yhteydessä osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitään kaavaluonnoksesta. Seuraava vaihe kaavatyössä on keväällä 2022, kun kaavaehdotus asetetaan nähtäville, josta on mahdollisuus esittää uudelleen mielipiteitä. Tavoitteena on tuoda kaava hyväksyttäväksi viimeistään elokuussa-syyskuussa 2022.