Kuntavaalit

Näin äänestät kuntavaaleissa

Kunta on varautunut siihen, että äänestäminen sujuisi mahdollisimman turvallisesti koronapandemian aikana.

Kunta on mahdollisuuksien mukaan järjestänyt äänestystilat niin, että ne ovat väljiä ja että niissä on mahdollisimman hyvä ilmanvaihto. Myös uusi Krannilan ulkoäänestyspaikka ennakkoäänestyksen ensimmäisellä viikolla otetaan käyttöön.

Myös näin koronaturvallisuudesta huolehditaan:
• rajataan samaan aikaan asioivien äänestäjien määrää ja jonottaminen järjestetään huoneiston ulkopuolelle.
• pinnat ja ovenkahvat on suojattu nanoksipinnoitteella.
• pintoja ja kyniä puhdistetaan 2-4 tunnin välein.

Ohjeet äänestäjille ennakkoäänestyspaikassa ja varsinaisena vaalipäivänä
• Asioi äänestyshuoneistossa mahdollisimman joutuisasti.
• Pidä turvaväliä muihin äänestäjiin ja vaalitoimitsijoihin 2 metriä.
• Käytä maskia. Äänestyspaikalle on järjestetty kertakäyttöisiä varamaskeja niille äänestäjille, joilla ei ole omaa mukanaan.
• Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
• Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota oireiden menemistä ohi ennen äänestämistä ennakkoon.
• Karanteeniin tai eristykseen määrätty ei saa tulla ennakkoäänestyspaikkaan. Katso tarkemmat ohjeet nurmijarvi.fi/kuntavaalit
• Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.

Äänestystapahtuma
Äänestäjien tullessa äänestyspaikalle heitä vastassa on maskia käyttävä vaalivirkailija, joka kehottaa heitä käyttämään hänestä 2 metrin etäisyydellä olevaa käsihuuhdetta ja tarjoaa maskin, jos äänestämään tulijoilla ei ole maskia. Käsihuuhdetta on tarjolla myös lähetekirjeen täyttämisen yhteydessä (äänestysten vastaanotossa) ja äänestyspaikasta lähdettäessä. Käsien puhdistamisesta kertova opaste on näkyvillä äänestyspaikassa.

Äänestäjän ei tarvitse poistaa maskia vielä siinä vaiheessa, kun äänestäjän henkilöllisyystodistus tarkastetaan ensimmäisen kerran ja äänestäjälle annetaan äänestyslippu. Tällöin vain varmistetaan, että äänestäjällä on mukanaan henkilöllisyystodistus.

Jos vaalitoimitsijalla ei ole selvyyttä maskia käyttävän äänestäjän henkilöllisyydestä, äänestäjän tulee poistaa maski, jotta tunnistaminen on mahdollista.

Toimi näin:
• Ojenna henkilöllisyystodistuksesi tarkastettavaksi.
• Ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
• Pidä maskia samalla poistamisotteella käsissäsi tarkastuksen ajan.
• Älä laske maskia käsistäsi.
• Kun saat tarkastajalta luvan laittaa maskin yllesi, pue maski varoen koskettamatta kasvojasi.
• Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.
Jos äänestäjä kieltäytyy maskin poistamisesta, eikä hänen henkilöllisyyttään sen vuoksi voida todeta, äänestystä ei voida ottaa vastaan.
Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla
• Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
• Käytä käsihuuhdetta.
• Jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
• Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuksen ajan.
• Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kasvojasi.
• Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

Äänestäminen vaalipäivänä 13.6.2021 klo 9-20

Äänioikeutettu saa ennakkoäänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä 13.6. saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin. Tämä tieto selviää digi- ja väestötietoviraston lähettämästä ilmoituskortista sekä viraston kotisivuilta äänestyspaikkapalvelusta.

Kuntavaalien vaalipäivän 13.6. äänestysalueet ja äänestyspaikat Nurmijärven kunnassa:

Herunen: Herusten Vireen tilat, Herustentie 248
Kirkonkylä A: Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27
Kirkonkylä B: Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27
Kirkonkylä C: Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27
Klaukkala A: Monitoimitalo Monikko, Kuntotie 7
Klaukkala B: Monitoimitalo Monikko, Kuntotie 7
Klaukkala C: Monitoimitalo Monikko, Kuntotie 7
Klaukkala D: Monitoimitalo Monikko, Kuntotie 7
Metsäkylä: Metsäkylän koulu,
Järventaustantie 163
Lepsämä: Lepsämän koulu,
Lepsämäntie 775
Nukari: Nukarin koulu,
Nummenniityntie 14
Palojoki: Palojoen koulu,
Koulunkulmantie 166
Perttula: Keudan toimipiste,
Sahamäentie 92
Rajamäki A: Kuntola,
Kuntolanpolku 3
Rajamäki B: Kuntola,
Kuntolanpolku 3
Röykkä: Röykän koulu, Kangastie 8