Kuntavaalit

Mikä Nurmijärven valtuutettuja odottaa syksyllä?

Kampanjat käyvät täydellä höyryllä ja vaalitkin ovat vihdoin jo kulman takana, mutta mikä odottaa tulevia valtuutettuja voittokahvien jälkeen? Entä, mitä tuoreen kuntapäättäjän kannattaisi tehdä? Kysyimme asiaa Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelältä ja hallintojohtaja Katja Vuoriselta.

”Tulevat valtuutetut pääsevätkin vaikuttamaan tärkeään aikaan. Nurmijärvi on monin tavoin nouseva trendi. Korona on kiihdyttänyt väestönkasvuamme. Taajamien elinvoimaisuus ja palvelukysyntä ovat lisääntyneet. Elinkeinoelämän ja matkailun sektoreilla on monenlaista menossa. Aktiivisuuden ja positiivisuuden taustalla painaa kuitenkin kunnan kertynyt velkataakka ja talouden tasapainottamisen tarpeet. Valtuuston syksy alkaa strategiatyöllä, budjetin laadinnalla, sekä NUUKA-ohjelman päivityksellä. Uudet valtuutetut pääsevät tositoimiin heti elokuussa, joten kesällä kannattaa jo kääriä hihoja ja valmistautua keskustelemaan mm. käyttötalouden tasapainottamisesta, investointien sopeutuksista ja veroprosentin korotuksesta”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä näkee.

Nurmijärvi-ilmiö onkin komeillut viime vuosina otsikoissa, mikä on näkynyt myös kunnan väestönkasvuna. Nurmijärvi-barometrin mukaan kunnan väestö kasvoi viime vuonna 1,6 prosenttia. Alkuvuoden kasvuluvut ovat olleet puolestaan suuremmat kuin vuosi sitten.

”On ilahduttavaa, että niin monet uudet kuntalaiset ovat löytäneet kodin Nurmijärveltä. Väestönkasvumme määrittelee paljon kunnan toimintaa ja kehitystä. On olennaisen tärkeää, että väestönkasvua voidaan ennakoida, ymmärtää ja huomioida päätöksenteossa. Uudet valtuutetut pääsevätkin sopimaan kunnan väestönkasvutavoitteista ja kunnan strategiasta”, hallintojohtaja Katja Vuorinen kertoo.

Kuntastrategia on asiakirja, joka ohjaa koko kunnan tekemistä. Strategiassa määritetään ja priorisoidaan kunnan tavoitteet tuleville vuosille. Nykyinen kuntastrategia vuodelta 2017 on Nurmijärvi – Positiivinen ilmiö.
”Strategia muodostaa yhteisen suunnan ja näkemyksen kunnan kehittämisestä. Strategiatyön valmistelu on käynnistetty jo keväällä erilaisilla kyselyillä ja taustaselvityksillä. Uusi valtuusto pääsee näin heti kauden alusta strategiatyön syövereihin. Tarkoitus on tehdä strategiatyötä yhdessä kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa ”me tehdään Nurmijärvi” -hengessä. Mielenkiinnolla odotan, mihin suuntaan nurmijärvi-ilmiötä seuraavan strategian myötä halutaan suunnata – painottuuko kenties hyvinvointi-ilmiö, kasvuilmiö, elinvoimailmiö tai jokin ihan muu”, Mäkelä sanoo.

”Meillä on Nurmijärvellä perinteenä hoitaa asiat yhteistyössä. Tulevan strategian yhteydessä pääsemme kehittämään yhdessä nurmijärveläistä rakentavaa tapaa hoitaa yhteisiä asioita.”

Miten vaikuttaa päätöksentekoon vaalien jälkeen?
Uudelle kuntapäättäjälle kunnallinen päätöksenteko voi olla kokonaan uusi maailma. Mitä vastavalitun päättäjän kannattaisi tehdä päästäkseen päätöksenteon ytimeen?

”Kannustan uusia valtuutettuja ja luottamushenkilöitä olemaan aktiivisia ja perehtymään: käymään kokouksissa, lukemaan kokouslistoja, osallistumaan keskusteluihin niin viranhaltijoiden, muiden päättäjien kuin äänestäjienkin kanssa, kirjoittamaan lehtiin ja sosiaaliseen mediaan. Kunnan toiminta on avointa ja päätöksentekoa voi seurata vaihe vaiheelta. Ensimmäisiä puheita pöntöstä ei kannata jännittää, eikä toisaalta lykätä kovin pitkälle. Vaikuttaminen ja päätöksenteko alkavat heti ensimmäisissä kokouksissa. Apua ja neuvoja kannattaa kysyä valtuuston konkareilta ja myös viranhaltijat auttavat mielellään”, pitkään valtuutettunakin toiminut Mäkelä vinkkaa.

Sekä Vuorinen että Mäkelä toivovat, että keskustelu on aktiivista ja kuntalaisten ääni kuuluu vaalien välilläkin.

”Suosittelen seuraamaan päätöksentekoa itseä kiinnostavista aiheista, sillä vaikuttamismahdollisuuksia on tarjolla runsaasti. Olemme kunnassa panostaneet viime vuosina osallisuuteen ja avoimeen viestintään. Kannattaa myös toivoa, että kunta tai puolueet järjestävät taustoittavia infotilaisuuksia, kokouksia ja tapahtumia – halua tähän varmasti löytyy. Ja aina voi olla yhteydessä ja kysyä esimerkiksi verkkoasiointipalvelu Solmun kautta askarruttavista asioista”, Vuorinen kannustaa. ”Seuraava suurempi osallistaminen liittyykin tulevaan kuntastrategiaan, joten kannattaa seurata kunnan viestintää!”

Osallistu kuntastrategiatyöhön kesällä!

Kuntalaiset ja muut kunnan sidosryhmät pääsevät osallistumaan kuntastrategian laadintaan jo kesän 2021 aikana. Kesän osallistuminen tapahtuu etäyhteyksin. Kunta tiedottaa aikataulusta kotisivuillaan toukokuun aikana.