Kunta tiedottaa

Rajamäen Kylänpään tontit hakuun kesällä 2020

Lenkkimaastot ja etätyömahdollisuudet kunnossa 

Tonttikysyntä on vilkasta Kylänpään alueella. 

Kylänpään asuinalue rakentuu vaiheittain. Syksyllä 2019 kunta luovutti ensimmäisen vaiheen omakotitontteja, jotka sijaitsevat vaihtelevassa metsämaastossa. Ensimmäisessä haussa oli 22 omakotitonttia, joista 4 on vielä luovuttamatta. Tonteista puolet olivat pinta-alaltaan isompia ja näihin saa rakentaa jopa kaksi asuntoisen omakotitalon. Isoja tontteja on vielä kolme jäljellä. 

Alueelle rakentuu myös uudenlaista puuarkkitehtuuria edustava Metsolan päiväkoti, johon tulee Rajamäen alkuluokkatoimintaa (luokille 0-1). 

”Kylänpään alue tarjoaa rauhallisen asumisen sekä loistavat etätyömahdollisuudet, koska koko alueella kulkee tehokas valokuitu. Lenkkimaastot kutsu- vat heti kotiovelta ja kangasmaisemissa 

kiertää yli 30 kilometriä kunnan ylläpitämiä ulkoilureittejä ja valaistuja hiihtolatuja. Myös Sääksin upea uimaranta sijaitsee kymmenen minuutin pyöräily- matkan päässä”, Nurmijärven kunnan maankäyttöinsinööri Marja Puhakainen kuvailee. ”Ei siis ihme, että tontit ovat herättäneet kiinnostusta. Uskon, että menekki on hyvä myös tulevassa tonttihaussa.” 

Seuraava tonttihaku on kesällä 2020 

Seuraavassa Kylänpään tonttihaussa on 26 omakotitonttia, joiden tonttikoot vaihtelevat 887-1476 m2 välillä ja rakennusoikeus on kaikilla tonteilla 250 k-m2. Tontit sijaitsevat aurinkoisella peltoalueella ja niiden hinnat ovat 40 e/m2. Alueella tulee tehdä kiinteistökohtaisia pohjatutkimuksia perustamisolosuhteiden varmistamiseksi ja pohjarakennussuunnittelun lähtötietojen täydentämiseksi. Rakennuksista tulee laatia yksityiskohtaiset perustamistapalausunnot. 

Kunnan uusien omakotitonttien haku perustuu arvontahakuun. Arvontahaun jälkeen jäljelle jääneet tontit siirtyvät jatkuvaan hakuun. Kunta myy tai vuokraa kiinteähintaisia luovutuskelpoisia omakotitontteja. Luovutuskelpoisuus saavutetaan, kun alueen kunnallistekniikka on rakennettu ja talot voidaan liittää vesihuolto- ja sähköverkkoon. 

Tonttikyselyihin vastaavat:

maankäyttöinsinööri Marja Puhakainen, puh. 040 317 2360 ja maankäyttövalmistelija Maiju Laitala, puh. 040 317 2359. 

Kylänpään ensimmäiset rakentajat Matias ja Rosaliina Möttönen ovat jo hyvässä vauhdissa
Kylänpään ensimmäiset rakentajat Matias ja Rosaliina Möttönen ovat jo hyvässä vauhdissa.