Ympäristö

Hulevedet haltuun

Hulevettä ovat sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet. Tarve hulevesien kokonaisvaltaiselle hallinnalle korostuu jatkuvasti. Ilmastonmuutoksen myötä sateisuus Suomessa lisääntyy ja synnyttää tarvetta sopeutumiselle ja varautumiselle. Samanaikaisesti veden luontainen kiertokulku muuttuu kaupungeissa tiiviin rakentamisen myötä, kun vettä läpäisemättömän pinnan määrä kasvaa. Tänä keväänä selvitetään, onko Nurmijärvellä alueita, jotka ovat erityisen alttiita hulevesitulville.

Hulevesien hallinnan kokonaisvastuu asemakaava-alueilla tuli kunnan lakisääteiseksi tehtäväksi Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) sekä vesihuoltolain (119/2001) muutoksissa vuonna 2014. Nurmijärvellä suunnitelmana on siirtää hulevesiverkosto vesihuoltolaitokselta kunnalle vuonna 2022, jolloin kunta vastaisi kokonaisuudessaan hulevesien hallinnasta ja siihen liittyvistä järjestelmistä. Nurmijärven Vesi avustaisi kuntaa palvelusopimuksen mukaisesti. Muutoksella pyritään edistämään hulevesien kokonaisvaltaista hallintaa kuntatasolla tuomalla se selvemmin osaksi maankäyttöä ja kaavoitusta sekä kuntainfran suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa.

Kiinteistöllä muodostuvista hulevesistä vastaa kiinteistön omistaja tai haltija. Kunta kokoaa ja johtaa hulevedet pois katu-, tie- ja piha-alueilta sekä rakennusten katoilta asemakaava-alueilla.