Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet

Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Tavoitteena on, että asiakas pystyy toimimaan omassa kodissaan ja sen välittömässä lähiympäristössä mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Asunnon muutostöitä voivat olla esimerkiksi ovien leventäminen ja kynnysten poistaminen, luiskien ja tukikaiteiden rakentaminen ja kiinnittäminen, wc:n ja kylpyhuoneen muutostyö, näkövamman aiheuttamat valaistusmuutostyöt.

Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat mm. nostolaitteet, hälytyslaitteet tai muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Päätös korvauksesta asunnon muutostöiden kustannuksiin tulisi hakea ennen muutostöiden aloittamista.