Kunnan organisaatio

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala on suurin toimiala ja vastaa koulutus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjasto- ja kulttuuripalveluista, vapaan sivistystyön edistämisestä kunnassa sekä oppilashuollon ja kotoutumisen palveluista.
Toimialan palvelut tuotetaan siellä missä eri ikäiset kuntalaiset ovat.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tulosalueet