Kunnan organisaatio

Konsernipalvelut

Konsernipalveluiden tehtäviin kuuluvat:

  • keskitettyjen hallintotehtävien hoito (viranomaistehtävät, vaalit, kirjaamo ja keskusarkisto, monistamo, postitus, asiakaspalvelu ja puhelinpalvelut)
  • ylempien luottamuselinten tuki ja toimintatapojen kehittäminen
  • kustannustehokkaiden palvelukanavien (sähköinen asiointi, puhelinpalvelu, palvelupisteasiointi jne.) toimivuus
  • keskitettyjen henkilöstöhallinnon tehtävien hoito ja palkanlaskenta, henkilöstön rekrytoinnin ohjaus ja osaamisen kehittäminen sekä kunnan yhteiset työllistämisasiat
  • kunnan tietotekniikasta ja tietoturvasta huolehtiminen
  • ruokapalvelujen ja siivouspalvelujen tuottaminen
  • vuoden 2009 alusta kaikkien liikelaitosten toiminta – pois lukien vesilaitos.
  • kansainvälisten asioiden koordinointi
  • viestintä

Yhteystiedot

Konsernipalveluiden tulosalueet