Kunnan organisaatio

Ympäristötoimiala

Toimiala vastaa kunnan yhdyskuntasuunnittelusta, maanhankinnasta, rakennusvalvonnasta ja kunnallistekniikan rakentamisesta, jotka yhdessä muodostavat kunnan tonttituotantoprosessin keskeiset osat.
Hyvällä projektinhallinnalla ja selkeillä toimintavoilla toimiala varmistaa nopean, joustavan ja johdonmukaisen toiminnan.

Ympäristötoimialan tulosalueet