Kartat ja paikkatieto

Katualuekorvaukset

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta tekee päätökset asemakaava-alueiden maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/99) mukaisista katualuekorvauksista, jos neuvotteluissa maanomistajan kanssa saadaan aikaan sopimus korvauksen määrästä. 

Ellei korvauksesta päästä yhteisymmärrykseen, maanmittauslaitos käsittelee hakemuksen nojalla korvausasiaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lunastustoimituksessa.