Kartat ja paikkatieto

Rakennuspaikkajaot asemakaava-alueella

Rakennuskaava-alueet ovat tänä päivänä asemakaavoja, joissa on ohjeellinen rakennuspaikkajako. Toisinaan tilan omistaja haluaa jakaa tilansa useampaan rakennuspaikkaan, kun kaavassa on omistajalle merkitty vain yksi rakennuspaikka. Tällainen jako saattaa vaikeuttaa kaavan toteuttamista ja tämän johdosta maanmittauslaitos, joka suorittaa tällaisen uuden rakennuspaikan lohkomisen, haluaa kunnalta lausunnon siitä, ettei lohkominen vaikeuta kaavan toteuttamista.

Kiinteistöinsinööri antaa kirjallisesta hakemuksesta lausunnon lohkomisedellytyksistä ja myönteisessä tapauksessa peritään lausunnosta 250,- euron maksu.