Kartat ja paikkatieto

Tonttien lohkomiset

Kunnan virkamiehet lohkovat tontit asemakaava-alueilla, joissa on sitova tonttijako. Ellei alueella ole tonttijakoa on se ensin laadittava, jonka jälkeen tontti voidaan lohkoa. Tontti yksilöidään kiinteistötunnuksella, jossa on kunnannumero, kunnanosan numero, osa korttelinumerosta sekä tontin numero, esim. 543-1-123-1. Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai kun kunta on saanut tiedon siitä, että määräalan ostaja on saanut lainhuudon saannolleen. Rakennuslupa tontille voidaan myöntää, kun tontti lohkomisen jälkeen on merkitty kiinteistörekisteriin.

Tontin lohkomisessa määritellään tontin rajat, pinta-ala, mahdolliset rasitteet ja osuudet yhteisiin alueisiin. Toimituksessa kunnan toimesta suoritettavien mittausten ja mahdollisesti rakennettavien pyykkien lisäksi laaditaan pöytäkirja ja kartta tontista. Oleelliset tiedot tontista ja siihen liittyvistä oikeuksista ja rasitteista merkitään kiinteistörekisteriin.

Alle 2 000 m2:n suuruisen tontin lohkomisesta peritään 850,- euroa, lisätehtävistä peritään lisämaksu.