Koti ja koulu

Vanhempainfoorumit

Alueellisten vanhempainfoorumeiden tavoitteena on tuoda huoltajien näkökulmaa koulujen toimintaan. Foorumit voivat tehdä toiminnan kehittämiseen liittyviä esityksiä ja aloitteita. Lisäksi tehtävänä on:

  • vaihtaa tietoa ja hyviä käytänteitä sekä lisätä yhteisöllisyyttä huoltajien, koulujen (mukaan lukien niiden oppilaskunnat sekä henkilökunta) ja luottamushenkilöiden välillä,
  • järjestää kokouksia sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia,
  • tiedottaa opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja vanhempainyhdistysten toiminnasta sekä pitää yhteyttä sivistystoimeen, muihin viranomaisiin ja kunnallisiin päättäjiin,
  • osallistua lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen omalla alueellaan sekä toimia yhteistyössä muiden lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa.

Sivistyslautakunta hyväksyi 15.6.2017 pidetyssä kokouksessa vanhempainfoorumeiden toimintamallin. Vanhempainfoorumeiden käynnistystilaisuus pidettiin 26.9.2017.

Vanhempainfoorumit tapaavat 1-2 kertaa lukuvuodessa. Aluerehtori toimii tapaamisissa sihteerinä. Tapaamisten muistiot julkaistaan sivulla Alueellisten vanhempainfoorumeiden muistiot.

Alueelliset vanhempainfoorumit