Vaikuta

Täyttä Klaukkalaa -hanke

Täyttä Klaukkalaa -hanke

Nurmijärven nuorisopalveluissa on vuoden 2023 käynnissä 6.–9. -luokkalaisille klaukkalalaisille nuorille suunnattu Täyttä Klaukkalaa -hanke, jonka tavoitteena on auttaa nuoria vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin ja lisätä alueen yhteisöllisyyttä. Tarkoitus on kuulla ja ottaa huomioon nuorten toiveita ja ideoita, sekä tuoda nuoret, vanhemmat ja alueen eri toimijat yhteen. Vuoden aikana yhdessä nuorten ja eri toimijoiden kanssa on toteutettu esimerkiksi Vaikuta!-teemapäiviä ja sarjakuvatyöpaja, ja vielä on tulossa ainakin nuorten ja vanhempien yhteinen Burgeria ja porinaa-ilta, joiden tavoitteena on tuoda nuorten näkökulmia esiin ja lisätä nuorten osallisuuden kokemusta. Hankkeen rahoittaa Aluehallintovirasto.

Täyttä Klaukkalaa -hanke osallistaa nuoria Nurmijärvellä.
Täyttä Klaukkalaa -hanke osallistaa nuoria.

Kuvat 1 ja 2. Mäntysalon koulun 9.-luokkalaiset pääsivät kuvien ja muistilappujen avulla pohtimaan, mitä hankkeen keskeinen teema osallisuus tarkoittaa.

Hankkeen avulla olemme saaneet järjestää nuorille erilaista tekemistä ja tapahtumaa. Toukokuussa 2023 Klaukkalan koulun silloisille kutosille, Urheilupuiston seiskoille, Isoniitun kaseille ja Mäntysalon koulun yseille toteutettiin Nuorten Suomen kehittämät Vaikuta! -teemapäivät (https://www.nuortensuomi.fi/vaikuta-teemapaiva/) yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Teemapäivissä nuoret pääsivät tapaamaan klaukkalalaisia toimijoita, ehdottamaan kehittämisideoita Klaukkalassa sekä pohtimaan nuorten hyvinvoinnin edistämistä työpajoissa ja tehtäväpisteillä. Vaikuta! -teemapäivän aiheet, yhteistyötahot ja työpajat valikoituivat juuri nuorten nostamien toiveiden pohjalta. Toivotut aiheet liittyivät mm. nuorten terveyteen, mielen hyvinvointiin, päihteisiin, sosiaaliseen hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen, vapaa-aikaan, harrastuksiin, elinympäristöön, vaikuttamisen mahdollisuuksiin sekä muihin yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Kuvassa 3 esimerkkinä Klaukkalan koulun 6.-luokkalaisten nuorten ehdottamia aiheita Vaikuta!-teemapäivään.

Hankkeessa kokeiltiin ja kehiteltiin muitakin tapoja tuoda nuorten näkemyksiä ja kokemuksia kuuluviin. Syksyllä Monikon nuorisotilassa järjestettiin sarjakuvatyöpaja yhdessä Klaukkalan kirjaston ja sarjakuvataiteilija Minka Heinon kanssa. Nuorilla oli mahdollisuus tuoda esiin ajatuksiaan sarjakuvan keinoin, ja sarjakuvilla oli kirjastossa näyttely lokakuun ajan. Joulukuussa 2023 nuoret ja vanhemmat pääsevät keskustelemaan nuorten nostamista aiheista rennossa ilmapiirissä hyvän ruoan äärellä Burgeria ja porinaa-illassa. Täyttä Klaukkalaa-hanke on ollut nuorten arjessa mukana myös välituntitoiminnassa kouluilla sekä nuorten illoissa ja muussa nuorisopalveluiden järjestämissä aktiviteeteissa.

Kuva 4. Sarjakuvatyöpajan tuotoksia Klaukkalan kirjaston näyttelyssä lokakuussa 2023.

Nuorten toiveita eri teemoista otetaan hankkeen loputtuakin huomioon nuorisopalveluiden toiminnan kehittämisessä ja hyviksi todettuja tapahtumia ja toimintoja pyritään myös jatkossa toteuttamaan! Lisäksi nuorten Vaikuta!-teemapäivässä lähettämät terveiset ovat lähteneet mm. kunnanvaltuustolle, eri harrastustoiminnan järjestäjille ja kouluille.

Yhteystiedot:

Täyttä Klaukkalaa -hankekoordinaattori Jenna Tonteri
puh. 040 317 2286
sähköposti jenna.tonteri(at)nurmijarvi.fi