Vaikuta

Täyttä Klaukkalaa -hanke

Täyttä Klaukkalaa -hanke

Nurmijärven nuorisopalveluissa on vuoden 2023 käynnissä 6.–9. -luokkalaisille klaukkalalaisille nuorille suunnattu Täyttä Klaukkalaa -hanke, jonka tavoitteena on auttaa nuoria vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin ja vahvistaa nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Tarkoitus on kuulla ja ottaa huomioon nuorten toiveita ja ideoita, sekä tarjota nuorille mahdollisuus osallistua hankkeen kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin. Vuoden aikana toteutetaan yhdessä nuorten kanssa esimerkiksi Vaikuta!-teemapäiviä ja World Comics -sarjakuvatyöpaja, joiden tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta. Lisäksi nuorten vanhemmat, nuorten parissa työskenteleviä sidosryhmät ja muut klaukkalalaiset toimijat ovat keskeisessä asemassa. Nuorten terveisiä kerrotaan myös kunnan nuorisovaltuustolle ja luottamushenkilöille.

Täyttä Klaukkalaa -hanke osallistaa nuoria Nurmijärvellä.
Täyttä Klaukkalaa -hanke osallistaa nuoria.

Mäntysalon koulun 9. luokkalaiset pääsivät kuvien ja muistilappujen avulla pohtimaan, mitä hankkeen keskeinen teema osallisuus tarkoittaa.

Toukokuussa hankkeen kohderyhmän nuorille toteutetaan koulupäivän aikana Nuorten Suomen kehittämät Vaikuta! -teemapäivät (https://www.nuortensuomi.fi/vaikuta-teemapaiva/) yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Teemapäivissä nuoret pääsevät tapaamaan klaukkalalaisia toimijoita, ehdottamaan kehittämisideoita Klaukkalassa sekä pohtimaan nuorten hyvinvoinnin edistämistä työpajoissa ja tehtäväpisteillä. Vaikuta! -teemapäivän aiheet, yhteistyötahot ja työpajat ovatkin valikoituneet juuri nuorten nostamien teemojen pohjalta.

Hankkeen kohderyhmään ovat valikoituneet Klaukkalan koulun 6. -, Urheilupuiston 7.-, Isoniitun koulun 8.- sekä Mäntysalon koulun 9.-luokkalaiset. Kohderyhmän nuoret ovat saaneet ehdottaa nuoria puhuttavia tai koskettavia aiheita, joihin he haluaisivat tarttua hankkeessa. Teemoja on noussut monipuolisesti, ja ne liittyvät mm. nuorten terveyteen, mielen hyvinvointiin, päihteisiin, sosiaaliseen hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen, vapaa-aikaan, harrastuksiin, elinympäristöön, vaikuttamisen mahdollisuuksiin sekä muihin yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Kuvassa esimerkkinä Klaukkalan koulun 6.-luokkalaisten nuorten ehdottamia aiheita Vaikuta!-teemapäivään.

Hankkeessa kokeillaan ja kehitellään muitakin tapoja tuoda nuorten näkemyksiä ja kokemuksia kuuluviin. Syksylle on suunnitteilla ainakin World Comics-työpaja (www.worldcomics.fi), jossa nuorilla on mahdollisuus nostaa esiin tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä sarjakuvan keinoin. Lisäksi hankkeeseen liittyviä yhteistyötoiveita saa esittää hankekoordinaattorille. Loppuvuonna 2023 järjestetään vielä yhteisökeskustelutilaisuus, jonne kutsutaan nuoria, heidän vanhempiaan, sidosryhmiä ja muita klaukkalalaisia. Tilaisuudessa esitellään nuorten ideoita ja miten niitä on mahdollisesti otettu huomioon, sekä hankkeessa kehiteltyjä toimintamalleja.

Yhteystiedot:

Täyttä Klaukkalaa -hankekoordinaattori Jenna Tonteri
puh. 040 317 2286
sähköposti jenna.tonteri(at)nurmijarvi.fi