Nuorisojärjestöt

Nuorisojärjestöjen avustukset

Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset on haettavissa kerran vuodessa 31.3. mennessä ja kohdeavustukset kaksi kertaa vuodessa 31.3. ja 30.9. mennessä.

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella Nurmijärven kunnan Solmu-verkkoasiointipalvelussa osoitteessa

https://solmu.nurmijarvi.fi/avustukset/

(Hakemuksen täyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Solmun käyttäjäksi)

Hakemuksia ei voi toimittaa sähköpostitse.

NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJE

1. YLEISTÄ

Hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia harkintansa mukaan nurmijärveläisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille.

Avustukset on tarkoitettu alle 29-vuotiaiden nuorten harrastustoiminnan, osallisuuden, kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen.

Avustuksella ei voi kattaa toiminnan kuluja kokonaisuudessaan vaan avustettavalla tulee myös olla omaa varainhankintaa.

Avustettavan toiminnan tulee edistää Nurmijärven kunnan strategian toteutumista.

Avustuksia myönnettäessä noudatetaan kunnanhallituksen 29.1.2018 hyväksymiä Nurmijärven kunnan yhdistyksille myöntämien toiminta-avustusten yleisiä periaatteita.

2. AVUSTUSMUODOT

Paikallisten nuorisoyhdistysten sekä nuorten toimintaryhmien järjestämän nuorisotoiminnan avustusmuotoja on:

2.1. Nuorisotoiminnan toiminta-avustus

Toiminta-avustusta myönnetään nurmijärveläisen nuorisoyhdistyksen ja
nuorten toimintaryhmien sääntömääräisen ja koko vuoden kestävän
säännöllisen toiminnan tukemiseen.

2.2. Kohdeavustukset

Kohdeavustus on kertaluonteinen avustus lasten – ja nuorten toimintaan
kohdistuvan projektin, leirin, matkan ja tapahtuman järjestämiseen tai
toimitilan vuokraan sekä yhdistysten toimihenkilöiden ja ohjaajien
kouluttamiseen.

3. AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN

3.1. Avustettavien määritelmät
 1. Rekisteröity nurmijärveläinen nuorisoyhdistys.
  Valtakunnallinen nuorisojärjestön paikallinen jäsenyhdistys, jonka jäsenistä Vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.
 2. Rekisteröidyn nurmijärveläisen aikuisjärjestön nuorisotoimintaryhmä tai osasto, jonka nuorisotoiminnan kirjanpito on erotettavissa pääjärjestöstä.
 3. Nurmijärveläinen nuorten toimintaryhmä, joka on järjestäytynyt ja jonka jäsenet ovat alle 29-vuotiaita täysi-ikäisiä. Toimintaryhmän toiminnan tulee olla toiminut yhdistyksen kaltaisesti vähintään vuoden ennen avustuksen hakemista.
3.2. Myöntämisen edellytykset
 1. hakijan kotipaikka on Nurmijärvi
 2. avustettavan toiminnan tulee kohdentua nurmijärveläisiin lapsiin ja nuoriin
 3. avustettava toimittaa toimintaan ja talouteen liittyvät asiakirjat hakemuksensa liitteeksi
 4. avustusta myönnetään vai yhden hallintokunnan määrärahoista
 5. avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolle avustus on myönnetty
3.3. Avustusta ei myönnetä
 1. valtakunnallisiin urheilu-, liikunta-, raittius- tai kulttuurijärjestöihin kuuluvien paikallisten yhdistysten nuorisotoimintaan
 2. koulujen ja oppilaitosten sekä näissä toimivien yhdistysten toimesta järjestettävään nuorisotoimintaan
 3. sellaisille nuorisoryhmille, joiden toimintaa järjestetään kunnan toimesta tai tukemana
 4. yritystoimintaan
 5. yksityishenkilöille

4. AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Avustusten hakemisesta ilmoitetaan kunnan virallisessa ilmoituslehdessä ja suoraan aiemmin avustusta hakeneille yhdistyksille sekä kunnan kotisivuilla.

4.1. Nuorisotoiminnan toiminta-avustus

Avustus on haettavana 31.3. mennessä sähköisellä lomakkeella Nurmijärven kunnan Solmu-verkkoasiointipalvelusta osoitteesta https://solmu.nurmijarvi.fi/avustukset/

4.2. Kohdeavustus

Avustus on haettavana kaksi kertaa vuodessa 31.3 ja 30.9 mennessä sähköisellä lomakkeella Nurmijärven kunnan Solmu-verkkoasiointipalvelusta osoitteesta https://solmu.nurmijarvi.fi/avustukset/

Avustusta voidaan hakea joko ennen tapahtuman järjestämistä tai tapahtuman toteuttamisen jälkeen. Ennakkoon myönnetyistä avustuksista tulee toimittaa hyväksyttävä selvitys avustuksen käytöstä. Mikäli hakija ei ole kuluvana vuonna hakenut toiminta-avustusta tulee avustushakemukseen liittää vaaditut liitteet.

Avustusta toimitilaan voidaan hakea

 • suorana vuokra-avustuksena, jolloin avustus maksetaan kuitteja vastaan tai ennakkona vuokra-arviota vastaan
 • tilan ylläpidosta aiheutuviin kuluihin. Avustusta määriteltäessä huomioidaan tilassa toteutettava nuorisotoiminta. Avustusta saaneita yhdistyksiä velvoitetaan pitämään seurantaa tilan käytöstä.

Avustusta nuorisoleiritoimintaan voidaan hakea.

 • Avustusta myönnetään vähintään kolme vuorokautta kestävälle leirille.
 • yhdistyksen itsensä järjestämään leiriin
 • piiri/keskusliiton järjestämälle leirille osallistumiseen
 • Avustusperiaate on leiriläisvuorokausi (=leiriläisten määrä x leiripäivät)

Avustusta ohjaajien ja toimihenkilöiden koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin voidaan hakea esim.

 • nuorille suunnatun tapahtuman toteuttamiseen
 • uusien työmuotojen kokeiluun
 • matka-avustus koti- ja ulkomaille suuntautuneisiin edustus- ja esiintymismatkoihin toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimiseen

Hyvinvointilautakunta 21.01.2020 § 2