Kotoutumispalvelut

Nurmijärven kotoutumisen kumppanuus­verkosto

Olemme Nurmijärven kunnan kotoutumispalvelun ja alueen kolmannen sektorin toimijoiden verkosto- ja yhteistyöryhmä. Kukin taho on nimennyt organisaatiostaan edustajan verkostoon. Verkostossa olevat toimijat järjestävät Nurmijärven alueella esimerkiksi ystävätoimintaa, kielikerhoja, maahanmuuttajien virkistystoimintaa sekä muuta aktivoivaa, kotouttavaa ja osallistavaa toimintaa alueen maahanmuuttajille. Jokainen toimija toimii oman arvopohjansa mukaisesti, kunnioittaen verkostossa yhteisesti sovittua toimintatapaa.

Verkostossa jaetaan ajantasaista tietoa kunkin organisaation toiminnasta. Verkoston jäsenet toimivat linkkeinä tiedon jakamisessa omaan organisaatioonsa. Tapaamisissa visioidaan yhteistyön muotoja ja sovitaan käytännön järjestelyistä. Teemme arjessa yhteistä, kaksisuuntaista kotoutumista edistävää työtä.Kokoontuessamme raportoimme onnistumisista ja kehittämisen tarpeista. Kutsumme tarvittaessa verkostoon vierailijoita.

Kumppanuuksien ja yhteistyön keinoin edistämme erityisesti kunnan vieraskielisen väestön hyvinvointia. Nurmijärven kunta ja monet alueella toimivat tahot ovat liittyneet Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen kumppanuusohjelmaan. Nurmijärven kunta on aidosti monikulttuurinen ja haluamme edistää eri väestöryhmien rakentavaa vuorovaikutusta arjessa. Toisiltamme oppiminen ja aito kiinnostus eri taustoista tulevia kuntalaisia kohtaan on lähtökohta onnistuneelle vuorovaikutukselle ja merkityksellisyyden kokemuksille.

Tavoitteemme on, ettei kukaan maahanmuuttaja jää arjessaan yksin. Maahanmuuttajan ei tulisi jäädä Nurmijärvellä vain toiminnan kohteeksi. Tavoitteemme on, että heistä tulee aktiivisia toimijoita omissa yhteisöissään. Haluamme vahvistaa, vakiinnuttaa ja kasvattaa kumppanuusverkostoa. Verkoston laajentuminen ja jo olemassa olevien rakenteiden vahvistaminen lisää niin kantasuomalaisten, kuin maahanmuuttajienkin myönteistä vuoropuhelua ja edistää kotoutumista niin yksilö- yhteisö- kuin rakenteellisella tasolla kunnassa.

Toimitko yhdistyksessä, järjestössä tai seurakunnassa, joka haluaisi tulla mukaan kumppanuusverkostoon?

Tervetuloa!

Ota yhteyttä

Nurmijärven maahanmuuttokoordinaattori Saara Marjasvaara

saara.marjasvaara@nurmijarvi.fi puh. 040 317 2564

Kumppanuusverkoston jäsenet

Nurmijärven kunta, kotoutumispalvelut

Setlementti Louhela Ry

SPR Nurmijärven ja Rajamäen osastot

Nurmijärven evankelis-luterilainen seurakunta

Nurmijärven Klubitalo (Eskot ry)

Kalevalaiset naiset ry

Nurmijärven Zonta-kerho