Kotoutumispalvelut

Koto-info

Neuvontaa maahanmuuttajille

Keski-Uudenmaan TNO-palvelut, Koto-info

Maahanmuuttajien matalan kynnyksen tieto- neuvonta- ja ohjauspalvelut

Keski-Uudellamaalla kunnat tarjoavat matalan kynnyksen periaatteella ohjaus- ja neuvontapalvelua kaikille vieraskielisille maahantuloperusteesta riippumatta. Palveluun voi hakeutua saamaan yleistä tietoa, neuvontaa ja ohjausta eri elämäntilanteissa.

Palveluun hakeudutaan itsenäisesti tai toisen työntekijän ohjaamana. Palvelussa autetaan ymmärtämään erilaisia päätöksiä ja prosesseja sekä tuetaan itsenäiseen asioiden hoitoon. Palveluissa myös avustetaan hakemusten ja lomakkeiden täyttämisessä, jos se on tarpeen. Koto-info toimii myös infopisteinä muille viranomaisille ja verkostoille maahanmuuttoon liittyvissä erityiskysymyksissä. Tarvittaessa ohjataan eteenpäin oikeisiin palveluihin.

Neuvontaa ja asiakasohjausta tehdään esimerkiksi liittyen Kelaan, TE-palveluihin, Migriin, sosiaali- ja terveyspalveluihin, poliisin lupapalveluihin, pankkiasiointiin, DVV:een, asumiseen, koulutuspalveluihin ja varhaiskasvatukseen.

Neuvontaa annetaan lähtökohtaisesti suomen kielellä sekä mahdollisilla muilla tukikielillä. Myös omakielistä neuvontaa on mahdollista järjestää. Tarvittaessa tilataan tulkkaus, jos asian selvittäminen sitä työntekijän arvion mukaan vaatii. Neuvontaa saa sekä paikan päällä, että etänä.

Palvelupisteiden kautta järjestetään kunnissa vieraskieliselle väestölle myös yleisiä infoja eri aiheista. Niistä tiedotetaan erikseen mm. Koto-infon Facebook-sivulla.

Palveluun ei synny asiakkuuksia, eikä palvelussa tehdä viranomaispäätöksiä tai lausuntoja. Palvelusta ei myöskään tehdä saattoja tai tilata tulkkeja toisiin palveluihin.  

Aukioloajat

  • Koto-infon avoin asiointiaika ilman ajanvarausta on maanantaisin ja tiistaisin klo 12-15.30
  • Muina aikoina varaa tapaaminen etukäteen.

Ota yhteyttä

Puhelin: 040 317 4106

Sähköposti: koto-info@nurmijarvi.fi

Osoite: Kuonomäentie 2 (3. kerros), 01800 Klaukkala

Facebook: Nurmijärven Koto-info

Lisää tietoa Keski-Uudenmaan TNO-palvelusta

www.maspa.fi