Harjulan koulu

Yhteystiedot

Harjulan koulu, Viljelystie 30, 01840 Klaukkala
Postiosoite PL 168, 01840 Klaukkala

Rehtori Samuli Salonen, 040-317 4160

Apulaisrehtori Heidi Zopf, 040-317 4477

Koulusihteeri Suvi Koivunen, 040-317 2762 Harjulan koululla maanantaina ja torstaina. Muina päivinä Syrjälän koululla

Opettajainhuone, 040-317 2712

OPETTAJAT 2023-24

Alkuluokka varhaiskasvatuksen opettajat Anna-Kaisa Pirinen ja Päivi Silvennoinen

Alkuluokka luokanopettajat (1A ja 1B)

1A Laura Nikola p. 040-317 2000

1B Sirja Rouhiainen p. 040-317 2043

2A Marjukka Ketola p. 040-317 2001

2B Tiina Sasso p. 040-317 2211

3A Teresa Koivisto-Bollström p. 040-317 2010

3B Joonas Kuosa p. 040-317 2044

4A Minna Liias p. 040-317 2013

4B Minna Ojakangas p. 040-317 2022

5A Niko Lähteenmäki p. 040-317 2024

5B Anne Räikkönen p. 040-317 2026

6A Miika Holopainen p. 040-317 2049

6B Mikko Niiniluoto p. 040-317 2038

englanti, saksa, ruotsi Pirjo Meriläinen p. 040-317 2052

A2-espanja 4.lk Kaisa Ojansuu

A2-ruotsi 4.lk Essi Ruokokoski

A2-espanja 5. ja 6.lk Taru Salmela

KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT

Tiina Niuta, Susanna Suono, Maija Immonen, Tiiu Pola ja Helmi Latvala

Alkuluokassa lastenhoitajat Katja Joutsiniemi ja Maarit Kosonen

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

Opiskelijahuolto

Rehtori johtaa opiskelijahuoltoa

Erityisopettaja Heidi Zopf, 040 317 4477

Koulupsykologi Susanna Homanen, 040 807 4593, susanna.homanen(at)keusote.fi

Harjulan koululla ma

Psykologi tukee yksilöllisesti oppilaita, joilla on esimerkiksi tavallista voimakkaampia pelkoja, jännittämistä, stressiä, ahdistusta tai muita hyvinvointia haittaavia tunne-elämän haasteita. Usein käynneillä on mukana myös vanhempi, joka arjessa on lapsen tärkein tuki. Psykologi on myös mukana suunnittelemassa oppimiseen, keskittymiseen ja toiminnanohjaukseen tarvittavia tukitoimia ja voi tarvittaessa tehdä myös näihin liittyviä tutkimuksia. 

Koulukuraattori Aino Ullgren, 040 8074188, aino.ullgren(at)keusote.fi

Harjulan koululla ma ja to

Kuraattori tukee oppilaita kaverisuhteissa, kiusaamisen kokemuksissa, kouluun tulemisen haasteissa, koulussa työskentelyn pulmissa ja poissaoloihin liittyvissä huolissa sekä motivaatiopulmissa. Kuraattoriin voi olla myös yhteydessä, jos on huolta oppilaan kotiin ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista (esim. vuorokausirytmi, liiallinen pelaaminen, erimielisyydet perheessä). Kuraattori tukee oppilaita erilaisissa kriisitilanteissa. Kuraattoriin voi olla yhteydessä oppilas itse, huoltaja tai opettaja. Yhteydenoton jälkeen koulukuraattori arvioi tuen tarpeen ja sen kiireellisyyden yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa.

Kouluterveydenhoitaja Tuija Pulli, 050 4970046, tuija.pulli(at)keusote.fi

Harjulan koululla to ja pe

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää palvelua, jonka tavoitteena on kouluyhteisön ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen tukeminen. Terveydenhoitaja tapaa oppilaita terveystarkastuksissa tai muilla käynneillä. Terveystarkastuksessa kartoitetaan kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita sekä annetaan terveysneuvontaa. Myös huoltajia pyydetään osallistumaan oppilaan terveystarkastuksiin. Avovastaanottoaikana kouluterveydenhoitajan luokse voi mennä ilman ajanvarausta terveydenhoitoon ja hyvinvointiin liittyvän asian vuoksi. 

Kouluravintola

Aleksia ruokapalvelut, ruokapalveluvastaava Tiina Vanhapiha,

040 317 2247 tiina.vanhapiha(at)nurmijarvi.fi

Kouluravintola Lehti – Kaija Pitkänen p. 040-3172247

Huoltomies

Marko Lopanus p. 040-317 4823