Harjulan koulu

Yhteystiedot

Harjulan koulu, Viljelystie 30, 01840 Klaukkala
Postiosoite PL 168, 01840 Klaukkala

Rehtori Katri Halonen, 040 317 4160

Vararehtori Heidi Zopf, 040 317 4477

Koulusihteeri Suvi Koivunen, 040 317 2762 Harjulan koululla maanantaina ja torstaina. Muina päivinä Syrjälän koululla

Opettajainhuone, 040 317 2712

OPETTAJAT 2022-23

Alkuluokka luokanopettajat Katri Huttunen ja Eeva-Kaisa Kujala

Alkuluokka luokanopettajat Miira Henni-Kallio ja Marjukka Ketola

Alkuluokka varhaiskasvatuksen opettajat Anna-Kaisa Pirinen ja Jasmin Rautio

3 A Minna Liias

3 B Minna Ojakangas

4 A Niko Lähteenmäki

4 B Anne Räikkönen

5 A Tomi Kukkola

5 B Mikko Niiniluoto

6 A Annika Leinonen

6 B Johanna Kemppi

englanti, saksa, ruotsi Pirjo Meriläinen

ruotsi Mikko Niiniluoto

espanja Taru Salmela

KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT

Tiina Niuta, Susanna Suono, Laura Häkli, Suvi Scuoppo ja Laura Purhonen

Alkuluokassa lastenhoitajat Katja Joutsiniemi ja Päivi Silventoinen sekä varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitaja Teija Seeste

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

Oppilashuolto

Erityisopettaja Heidi Zopf, 040 317 4477

Koulupsykologi Laura Hyttinen, 040 317 3520, Harjulan koululla keskiviikkoisin

Psykologi tukee yksilöllisesti oppilaita, joilla on esimerkiksi tavallista voimakkaampia pelkoja, jännittämistä, stressiä, ahdistusta tai muita hyvinvointia haittaavia tunne-elämän haasteita. Usein käynneillä on mukana myös vanhempi, joka arjessa on lapsen tärkein tuki. Psykologi on myös mukana suunnittelemassa oppimiseen, keskittymiseen ja toiminnanohjaukseen tarvittavia tukitoimia ja voi tarvittaessa tehdä myös näihin liittyviä tutkimuksia. 

Koulukuraattori Aino Ullgren, 040 317 2474, Harjulan koululla ti-to

Kuraattori tukee oppilaita kaverisuhteissa, kiusaamisen kokemuksissa, kouluun tulemisen haasteissa, koulussa työskentelyn pulmissa ja poissaoloihin liittyvissä huolissa sekä motivaatiopulmissa. Kuraattoriin voi olla myös yhteydessä, jos on huolta oppilaan kotiin ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista (esim. vuorokausirytmi, liiallinen pelaaminen, erimielisyydet perheessä). Kuraattori tukee oppilaita erilaisissa kriisitilanteissa. Kuraattoriin voi olla yhteydessä oppilas itse, huoltaja tai opettaja. Yhteydenoton jälkeen koulukuraattori arvioi tuen tarpeen ja sen kiireellisyyden yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa.

Kouluterveydenhoitaja Tuija Pulli, 050 4970046, Harjulan koululla to-pe

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää palvelua, jonka tavoitteena on kouluyhteisön ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen tukeminen. Terveydenhoitaja tapaa oppilaita terveystarkastuksissa tai muilla käynneillä. Terveystarkastuksessa kartoitetaan kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita sekä annetaan terveysneuvontaa. Myös huoltajia pyydetään osallistumaan oppilaan terveystarkastuksiin. Avovastaanottoaikana kouluterveydenhoitajan luokse voi mennä ilman ajanvarausta terveydenhoitoon ja hyvinvointiin liittyvän asian vuoksi. 


tuija.pulli(at)keusote.fi

Kouluravintola

Aleksia ruokapalvelut, ruokapalveluvastaava Tiina Vanhapiha,

040 317 2247 tiina.vanhapiha(at)nurmijarvi.fi