Koulut

Harjulan koulu

Harjulan koulu on Klaukkalan keskustan läheisyydessä oleva noin 250 oppilaan koulu, jonka toiminta-ajatuksessa painotetaan laadukasta perusopetusta. Lähtökohtana on oppilasta kannustava pedagogiikka, joka perustuu oppilaan vastuulliseen asenteeseen opiskelussa sekä kodin ja koulun väliseen hyvään oppilasta tukevaan yhteistyöhön. Pyrimme kasvattamaan oppilasta sinnikkääseen työskentelytapaan.

Arvoperustana on turvallisen, rauhallisen ja kannustavan oppimisympäristön luominen ja oppilaan terveen itsetunnon kehittäminen. Oppijasta kasvaa rohkea, luova, vastuullinen ja yhteistyökykyinen kansalainen, joka tuntee vahvuutensa ja kokee iloa oppimisestaan.

Harjulan koulussa pidetään hyvinvointia oppimistulosten edellytyksenä. Hyvinvoinnin mahdollistamiseksi halutaan panostaa osallisuuden kehittämiseen. Tavoitteena on lisätä oppilaiden merkityksellisyyden kokemusta, mahdollistaa oppilaille tilanteita, joissa he voivat hyödyntää vahvuuksiaan todellisissa tilanteissa, ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä koulumotivaatiota.

Hyvä lukuvuosi syntyy yhteistyöstä. Toivon, että tänäkin lukuvuonna saamme tehdä aktiivista ja dialogista yhteistyötä kotien kanssa. Kun yhteistyö kodin ja koulun välillä pelaa, suurin voittaja on oppilas!

Yhteistyön merkeissä oikein hyvää, rauhallista ja turvallista kouluvuotta 2020-2021 kaikille.

Terveisin,
rehtori Mauri Aalto