Ajankohtaista

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen kehittämisen hanke maaliin – vuoden aikana satsauksia johtamiseen ja asiantuntijuuden kehittämiseen

12.12.2023

Nurmijärven varhaiskasvatuksessa toteutettiin vuonna 2023 laadun arvioinnin ja johtamisen kehittämisen hanke. Hankkeen myötä Nurmijärvellä vahvistettiin varhaiskasvatuksen johtamista käynnistämällä apulais- ja varajohtaja -pilotti sekä yhtenäistämällä varhaiskasvatuksen rakenteita.  Varhaiskasvatuksen laadunarviointia kehitettiin ja kunnassa otettiin käyttöön arviointityökalu Valssi. Hankkeen aikana toteutettiin laaja Pedagoginen asiantuntijuus -koulutuskokonaisuus, jolla vahvistettiin tiimin toimivuutta, itsensä johtamisen taitoja, toimimista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ammatillista ja arvioivaa työotetta työyhteisössä.

 

Koulutuskokonaisuus sai osallistujilta kiitosta ja palautekyselyssä koulutus sai kokonaisarvosanaksi 4 (asteikolla 1-5).  Koulutuskokonaisuutta osallistujat arvioivat muuan muassa seuraavin sanoin:

”Koulutus laittoi minut pohtimaan ja arvioimaan omaa tekemistäni varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa”

Vien arkeen sitä, että jokaisen roolilla on tärkeä merkitys ja jokaisella on vastuu omasta työstään ja itsensä johtamisesta, vaikka opettajalla onkin pedagoginen vastuu.”

”Koulutus herätti monenlaisia ajatuksia. Mistä syntyy laadukas varhaiskasvatus ja mitä se tarkoittaa oman työni kannalta? Lisään pysähtymistä, ajattelemista ja keskittymistä yhden asian tekemiseen kunnolla.”

” Mielestäni jokainen teema tarjosi omaan ammatillisuuteen reflektointia ja oivalluksia. Ehkä jollakin tavalla ”nostoja”, joita kohti aiempaa tietoisemmin työtä suunnata.”

 

Lue lisää: Huoltajat ovat erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatuksen laatuun Nurmijärvellä: https://www.nurmijarvi.fi/huoltajat-erittain-tyytyvaisia-kunnan-varhaiskasvatuspalveluihin/

 

Takaisin listaukseen