Ajankohtaista

Kaikki, Rekrytointi, Varhaiskasvatus

Nurmijärvellä panostetaan varhaiskasvatuksen kehittämiseen, satsaus johtamiseen ja pedagogiseen asiantuntijuuteen

9.6.2023

Nurmijärvellä varhaiskasvatukseen ja sen kehittämiseen panostetaan tänä vuonna merkittävästi. Parhaillaan on käynnissä varhaiskasvatuksen opettajille, varhaiskasvatuksen erityisopettajille ja päiväkodin johtajille suunnattu koulutuskokonaisuus, jonka aiheena on johtaminen ja pedagoginen asiantuntijuus. Opettajat tulevat vuoden mittaan osallistumaan kaikkiaan kuuteen eri koulutuskertaan ja koulutus toteutetaan yhteistyössä Reunamo Educationin kouluttajien kanssa. Suunnitteilla on kaksi erillistä koulutusprosessia vuoden 2023 aikana​ ja lisäksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajille toteutetaan koulutuskokonaisuus varhaiskasvatussuunnitelman sekä tuen toteuttamisesta.Nurmijärvellä panostetaan varhaiskasvatuksen kehittämiseen laajalla koulutuskokonaisuudella.

 

”Mielestäni koulutuskerta oli antoisa, reflektoimaan ja keskustelemaan herättävä! Kouluttajien tapa käsitellä tätä laajaa aihetta tukee nimenomaan ymmärrystä siitä, miten asiat linkittyvät ja vaikuttavat toisiinsa.”

– koulutukseen osallistunut päiväkodin johtaja

Nurmijärven varhaiskasvatuspalveluissa on toteutettu varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämistyötä joulukuusta 2022 alkaen valtion erityisavustuksen tuella. Kartoituksen perusteella kunnassa on haluttu panostaa varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja erityisesti pedagogisen johtamisen kehittämiseen ja pedagogisen johtamisen vahvistamiseen rakenteiden avulla. Tärkeäksi on koettu myös pedagogisen vertaistuen mahdollistaminen entistä laadukkaamman varhaiskasvatuksen takaamiseksi.

Koulutuskokonaisuus rakentaa yhteistä ymmärrystä ja antaa työkaluja työhön

Varhaiskasvatuksen rakenteiden ja johtamisen vahvistamista sekä kehittämistyötä tukee nyt käynnissä oleva laajamittainen koulutusprosessi. Reunamo Education Research Oy:n toimitusjohtaja, kouluttaja Leena Lahtinen kertoo, että koulutuksessa keskeistä on yhteisen johtamisen tunnistaminen ja omien tekojen vaikutusten tietoisuuden lisääminen eli sen tukeminen, kuinka jokainen työntekijä voi vaikuttaa siihen, miten hyvin varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä onnistutaan varhaiskasvatuksessa.Leena Lahtinen, reunamo education toimitusjohtaja.

”Tämän koulutuksen tarkoituksena on antaa työkaluja ja lisätä ymmärrystä siitä, miten voimme vaikuttaa työn onnistumiseen ja tukea ennen kaikkea hyvinvoivaa työyhteisöä ja lapsiryhmiä rakentamaan eheämpää ja laadukasta varhaiskasvatusta. Nurmijärvi on tässä pitkällä, ennen kaikkea kannattelemassa rakenteita ja täällä on annettu aikaa rakentaa yhdessä ymmärrystä yhteisestä työstä”, kertoo kouluttaja Leena Lahtinen.

Itsensä johtamista työyhteisössä, joka tukee onnistumista

Johtaminen ja pedagoginen asiantuntijuus -koulutuskokonaisuuden kouluttaja Leena Lahtinen kertoo myös, että työntekijöiden näkökulmasta on hedelmällistä tarkastella ensin työn nykytilaa ja lähteä siitä rakentamaan ymmärrystä, että minkälaisia työkaluja ja rakenteita tarvitaan työn onnistumiseen. Nurmijärven koulutuksessa keskitytään siihen, että jokainen kokee olevansa merkityksellinen työntekijä varhaiskasvatuksen toteuttamisessa.

”Siinä ei oikeastaan voida onnistua ilman vahvaa johtamista, jokaisen itsensä johtamista ja tietoisuutta siitä mitä minulta työssä odotetaan. Tämän koulutuksen aikana voimme kirkastaa ymmärrystä siitä, mitä on riittävän hyvä varhaiskasvatus ja mikä on riittävän hyvä panostus minulta työntekijänä. Pohtia sitä, mitä tuon mukanani tullessani töihin ja että, minulla on oppiva yhteisö ja työyhteisö, joka tukee työssä onnistumista. Tästä on keskeisesti kyse tämän koulutuksen kokonaisuudessa”, summaa Lahtinen.

Koulutukseen osallistujien kokemukset positiivisia

Nurmijärvellä panostetaan varhaiskasvatuksen kehittämiseen useilla koulutuksilla ja koulutuskokonaisuuteen osallistuvat työntekijät ovat olleet tyytyväisiä tapahtumien antiin.

Päiväkodinjohtaja Anne-Mari Eloranta on saanut vahvistusta johtajuuteensa ja uskoa siihen, että jo nyt varhaiskasvatuksessa tehdään paljon hyvää.

”Koulutus on tuonut hyviä uusia näkökulmia päiväkodin pedagogiseen johtajuuteen liittyen. Ja sen, että teemme jo nyt paljon hyvää, mutta vielä on saatava niitä asioita enemmän yhteen. On meidän yhteinen tehtävämme tukea varhaiskasvatusta”, Eloranta summaa kokemuksiaan.

Varhaiskasvatuksen varajohtaja Ulla Pulkkinen puolestaan toivoo, että varhaiskasvatuksen pedagoginen puoli tulisi vieläkin paremmin näkyväksi myös päiväkodin ulkopuolelle.

” Keskeisimpänä koulutus on näyttänyt sen, kuinka merkityksellistä työtä me tehdään. Toivoisin, että tämä näkyisi enemmänkin ulospäin, kuinka tarkasti me mietimme kaikkia rakenteita, jotka heijastuu sinne arkeen ja lapsen hyvinvointiin. Se kuinka keskeisen asian äärellä ollaan ja luodaan niitä tulevaisuuden kansalaisia. Tämä kiteyttää työtämme ja tuo uutta näkökulmaa”, kiteyttää Pulkkinen kokemuksiaan koulutuksesta.

Nurmijärvellä varhaiskasvatuksen kehittämiseen pureudutaan koulutuskokonaisuudessa.

 

”Hieno kokonaisuus, odotan innolla tulevia koulutuspäiviä, iso kiitos!”

”Koulutuksen teema on mielestäni tärkeä. Vasun korostaminen on mielestäni tärkeää ja hyvä, että tähän työhön saa lisää tukea ja toivottavasti työkaluja”

-palautteita osallistuneilta varhaiskasvatuksen opettajilta

Nurmijärvellä myös palkankorotuksia päiväkodin työntekijöille

Nurmijärvellä varhaiskasvatuksen kehittämiseen panostaminen kannattaa, sillä varhaiskasvatukseen ja sen tasoon ollaan kunnassa yleisesti erittäin tyytyväisiä. Nurmijärven kunnan tuoreesta varhaiskasvatuspalveluiden huoltajakyselyn tuloksista on nähtävissä, että lapset ja huoltajat ovat kokeneen kunnan varhaiskasvatuksen laadukkaaksi ja turvalliseksi. Nurmijärven varhaiskasvatus sai yleisarvosanaksi 4,6 asteikolla 1–5.

Positiivista palautetta saivat mm. pedagoginen toiminta sekä henkilöstön ja lasten välinen vuorovaikutus. Huoltajat arvostavat henkilöstön myönteistä ja kannustavaa otetta sekä lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Lisäksi kyselyn perusteella selvisi, että huoltajat kokevat, että toiminnassa kannustetaan suvaitsevaisuuteen ja kaikkien hyväksymiseen, ja että lapsilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kaikkeen varhaiskasvatuksen toimintaan sukupuolesta, iästä tai muusta riippumatta. Arvostava ja tasavertainen kohtelu saivat kiitosta.

Kunnassa on haluttu myös panostaa varhaiskasvatukseen palkankorotuksilla. Nurmijärvellä on päätetty kunta-alalle sovittujen yleiskorotusten lisäksi nostaa muun muassa varhaiskasvatuksessa ja koulutuspalveluissa työskentelevien palkkoja. Palkankorotuksia on tiedossa varhaiskasvatuksen opettajille, varhaiskasvatuksen esiopettajille, varhaiskasvatuksen erityisopettajille, päiväkodin johtajille sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajille. Korotuksen ovat tulleet voimaan kesäkuussa 2023.

Takaisin listaukseen