Ajankohtaista

Hyvinvointi, Lapset, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Työllisyys, Varhaiskasvatus

Apulaisjohtajapilotoinnilla myönteisiä vaikutuksia varhaiskasvatuksen työhyvinvointiin ja pedagogiseen laatuun

22.9.2023

Nurmijärvellä on elokuusta alkaen ollut varhaiskasvatuksen pedagogisten rakenteiden vahvistamiseksi käynnissä pilottikokeilu vara- ja apulaisjohtajamallista. Apulaisjohtajapilotoinnilla on nähtävissä jo nyt myönteisiä vaikutuksia varhaiskasvatuksen työhyvinvointiin ja pedagogiseen laatuun. Kokeilun aikana toteutetaan kolmitasoista vara- ja apulaisjohtajamallia, jossa huomioidaan päiväkodin johtajan johtaman kokonaisuuden henkilöstömäärä.

Yksi pilotissa mukana oleva johtajapari löytyy Klaukkalasta. Professorientien, Haikalan ja Tiiran päiväkodinjohtajana toimii Elina Vasama ja uutena apulaisjohtajana aloitti elokuussa Eija Laine. Kokemukset uudesta apulaisjohtajamallista ovat olleet positiivisia ja vaikutukset ulottuvat koko henkilökunnan hyvinvointiin.

Eija Laine kertoo, että on toiminut aiemmin 4–5 vuotta Vasaman varajohtajana, mutta silti siirtyminen apulaisjohtajaksi aluksi myös jännitti.

” Aluksi ajattelin, että tämä on kauhean iso harppaus ja jännitti myös se, kun en ole enää ryhmässä varhaiskasvatuksen opettajan toimessa ja tulee paljon hallinnollisia tehtäviä, mutta todella hyvin on lähtenyt sujumaan”, Eija kertoo.

Apulaisjohtaja Eija Laine ja päiväkodin johtaja Elina Vasama. Katso videolta mitä Eija ja Elina kertovat kokemuksistaan.

 

Muutos on ollut myös päiväkodinjohtaja Elina Vasaman mieleen ja hän toivoi pääsevänsä pilotointiin mukaan. Koska kyseessä on pilotointi, se on vaatinut myös paljon keskusteluja ja uusien toimintatapojen ja rakenteiden löytämistä.

” Sanoin keväällä esihenkilölle, että jos tällainen pilotointi tulee Klaukkalaan, haluisin olla mukana. Eija on toiminut varajohtajani aiemmin, joten monet asiat olivat tuttuja mutta paljon uuttakin on tullut. Tämä on saanut myös itseni miettimään paljon sitä, miten jakaa omaa työtä apulaisjohtajan kanssa ja miten käydään sitä arvokeskustelua yhteisesti niistä asioista, joita itse pidän tärkeänä tässä työskentelyssä”, Elina kertoo.

Elinan mukaan päiväkodin johtajan työ on usein myös aika yksinäistä, ja hän onkin kokenut mahtavaksi voimavaraksi, että nyt on apulaisjohtaja, jonka kanssa voi jakaa työarkea ja myös reflektoida erilaisia päivän aikana eteen tulevia tilanteita ja käydä yhteistä keskustelua.

Työjakoa johtajan ja apulaisjohtajan välillä

Eijan työhön apulaisjohtajana kuuluu 60 % hallinnollisia tehtäviä ja 40 % pedagogista puolta eli Eija toimii alueellisena varhaiskasvatus opettajana ryhmissä muutaman tunnin viikossa.

Elina ja Eija ovat jäsentäneet työtään niin, että alkuviikolla he käyvät yhdessä läpi tulevien viikkojen asioita ja viikoittaiset päiväkodin peda-palaverit pidetään maanantaisin. Loppuviikko kaksikolla vierähtää eri yksiköissä ja työtä myös järjestellään joustavasti vaihtuvien tilanteiden mukaan.

” Hallinnollisesti on myös asioita, joita en hoida, kuten työsopimukset ja muut, ne kuuluvat Elinalle. Olemme myös jakaneet tehtäviä niin, että työvuorosuunnittelu on Elinan vastuulla ja minä seuraan sen toteumaa”, Eija selventää.

Suurin ero kaksikon työssä on kuitenkin siinä, että Eija on osin myös mukana lapsiryhmien arjessa jalkautuen eri yksiköihin viikoittain. Eija kertoo, että apulaisjohtajan työ on tuonut omaan toimeen rikkautta lisää. Hän kokee erittäin hyödylliseksi, että pääsee työssään näkemään hieman sivullisena päiväkodin arkea ja monet asiat, joita työntekijät nostavat esille, ymmärtää konkreettisemmin itse kokemalla.

” Se ymmärrys lisääntyy ja kasvaa, kun esimerkiksi siellä ryhmässä näkee niitä asioita, joiden kanssa arjessa kipuillaan vaikkapa siirtymätilanteissa tai ruokailussa. Ne on helpompi hahmottaa, kun näkee ne itse eikä kuule vain toisen kuvailemana ”, Eija kertoo.

Työntekijöiden kokemukset apulaisjohtajamallista myös myönteisiä

Elinan mukaan apulaisjohtajan mukanaolo tuo koko työyhteisölle paljon hyvää ja kiitosta on tullut myös työntekijöiltä.

”Kiteyttäisin niin, että tämä tuo työhyvinvointia sekä päiväkodin johtajalle että työyhteisölle. Ja toivon myös, että tämä tuo ainakin enemmän varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa ja sitä pedagogista jalkautumista sinne lapsiryhmiin.

Työntekijöiden kokemukset ovat samansuuntaisia. Professorintien päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajina työskentelevät Mirka ja Sari kertovat, että suurin muutos on ollut johtajien tavoitettavuudessa.

” Läsnäoloa on enemmän ja monet asiat hoituvat nopeammin, kun he ovat paremmin saatavilla. Se on näyttäytynyt positiivisena ja on ollut omalla tavallaan meidän voimavarojamme ja hyvinvointiamme lisäävä tekijä”, sanoo Mirka.

” Olen samaa mieltä ja jotenkin tuntuu, että johtaminen on nyt vahvaa. Ja pitkällä tähtäimellä ajattelen, että sehän on nimenomaan sitä pedagogista laatua ja työntekijöiden hyvinvointia”, Sari summaa.

Katso videolta mitä Sari ja Mirka kertovat pilotoinnin vaikutuksista heidän työhönsä.

 

Nurmijärvellä panostetaan muutoinkin varhaiskasvatuksen johtamiseen ja pedagogiseen asiantuntijuuteen. Kerroimme jo aiemmin laajasta koulutuskokonaisuudesta, joka jatkuu Nurmijärvellä jouluun saakka.

 

 

Takaisin listaukseen