Ajankohtaista

Lapset, Varhaiskasvatus

Huoltajat erittäin tyytyväisiä Nurmijärven varhaiskasvatuspalveluihin

31.5.2023

Huoltajat ovat erittäin tyytyväisiä Nurmijärven kunnan varhaiskasvatuspalveluihin, selviää tuoreesta varhaiskasvatuspalveluiden huoltajakyselystä. Kyselytutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisenä kyselynä ajalla 24.4.-8.5.2023, ja vastauksia saatiin yhteensä 605 kappaletta. Vastaajien määrä vastaa noin 41 % varhaiskasvatukseen ja päiväkodeissa esiopetukseen osallistuvien lasten määrästä, mikä tekee tuloksista kattavan. Huoltajat antoivat lapsensa varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle yleisarvosanaksi 4,6 asteikolla 1–5, mikä osoittaa pääasiassa tyytyväisyyttä nykyisiin palveluihin. Kysely keskittyi varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuvien lasten huoltajille, eikä se koskenut alkuluokkatoimintaa. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään sekä kunnan varhaiskasvatuksen että päiväkotien omassa kehittämistyössä.

Kiitosta arvostavasta ja kannustavasta vuorovaikutuksesta

Erityisen positiivista palautetta saivat pedagoginen toiminta sekä henkilöstön ja lasten välinen vuorovaikutus. Huoltajat arvostavat henkilöstön myönteistä ja kannustavaa otetta sekä lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Huoltajat ovat tyytyväisiä myös lastensa kehittymiseen ja uuden oppimiseen sekä riittävään ulkoiluun ja päiväkotien ruokailukäytäntöihin.

Huoltajat kokevat, että toiminnassa kannustetaan suvaitsevaisuuteen ja kaikkien hyväksymiseen, ja että lapsilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kaikkeen varhaiskasvatuksen toimintaan sukupuolesta, iästä tai muusta riippumatta. Huoltajat ovat tyytyväisiä myös siihen, miten hyvin heidät on otettu vastaan uusissa lapsiryhmissä. Arvostava ja tasavertainen kohtelu sekä henkilöstön helppo lähestyttävyys saivat kiitosta.

”Ilahduttavan suuren vastausmäärän ansiosta huoltajakyselyn tulokset antavat erinomaisesti tietoa huoltajien kokemuksesta Nurmijärven varhaiskasvatuksesta. Saimme huoltajilta erittäin hyvän kokonaisarvion varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesta toiminnasta Nurmijärven varhaiskasvatuksessa ja siitä voimme kaikki olla ylpeitä. Vastausten perusteella Nurmijärven varhaiskasvatuksen vahvuuksia ovat erityisesti kohtaamisen ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat, jotka ovat pienten lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen merkittäviä kivijalkoja. Kyselyn tulokset tullaan hyödyntämään päiväkotikohtaisesti sekä perhepäivähoidon koottujen tulosten osalta kesän ja syksyn aikana, jolloin henkilökunnan on mahdollista vielä tarkastella oman yksikkönsä vahvuuksia ja kehittämistarpeita tarkemmin”, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Marianna Kokko.

Kehittämistarpeita tunnistettu

Kyselyn tulosten perusteella voidaan tunnistaa myös kehittämistarpeita. Lapsen osallisuutta varhaiskasvatuksen toiminnassa tulisi lisätä ja huoltajien tietoisuutta siitä vahvistaa. Lisäksi huoltajat toivoivat enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. He haluaisivat nähdä lapsensa varhaiskasvatuksen toteuttamista konkreettisemmin erilaisten dokumenttien avulla, kuten valokuvien, videoiden, piirustusten ja tarinoiden kautta. Päiväkotien piha-alueiden viihtyisyyttä sekä leikkiä ja liikuntaa tukevia ominaisuuksia haluttiin vastausten perusteella myös kehittää.

Varhaiskasvatuspalveluiden huoltajakysely näyttää suuntaa tulevaisuudelle

Nurmijärven kunnan varhaiskasvatuspalveluiden huoltajakyselyn tulokset tarjoavat arvokasta tietoa palveluiden nykytilasta ja näyttävät suunnan tulevaisuuden kehitykselle. Kunta pyrkii hyödyntämään saatuja tuloksia parantaakseen entisestään varhaiskasvatuksen laatua ja tarjotakseen lapsille ja vanhemmille entistä paremman kasvuympäristön.

Kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden rinnalla toteutettiin huoltajakysely myös yksityisen varhaiskasvatuksen huoltajille. Yksityisen varhaiskasvatuksen huoltajakyselyn tulokset olivat yleisarvosanoiltaan samansuuntaisia kunnan varhaiskasvatuspalveluiden tulosten kanssa, mutta joitain eroja havaittiin yksittäisissä väittämissä.

Tarkempia huoltajakyselyn tuloksia:

Varhaiskasvatuspalveluiden huoltajakyselyn tulokset 2023.pdf

Yksityisen varhaiskasvatuksen huoltajakyselyn tulokset 2023.pdf

Takaisin listaukseen