ProAgria Uusimaa

Ensineuvontaa aloittaville ja laajentaville yrityksille

Yritystoiminnan laajentuminen vaatii paljon suunnittelua ja siinä kannattaa käyttää asiantuntijoita hyväksi. Yrittäjä ja yrittäjäksi aikova tarvitsee monenlaista tukea ja tietoa yrityksen toiminnan kehittämistä ja tukimuotoja ajatellen. ProAgria on mm. erikoistunut neuvontaan, joka liittyy Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmasta haettaviin investointi- ja kehittämistukiin. Ensiseuvontapalvelut ovat maksuttomia.

ProAgrian asiakkaita ovat maatilat, maatiloilla harjoitettava muu yritystoiminta, maaseutualueilla toimivat mikroyritykset kuten aloittavat yrittäjät, laajentavat tai muutostilanteessa olevat yrittäjät.

Jos yrityksellä on investointi- ja kehittämistarpeita, niin yrityskohtaista tukea voivat saada mm. alle 10 henkilöä työllistävät mikroyritykset, joiden liikevaihdon loppusumma on alle kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Nurmijärvellä kaikki muut alueet ovat tukikelpoisia, paitsi Kirkonkylän ja Klaukkalan taajamien keskukset.

Tukia voidaan myöntää mm. investointeihin, yritysten kehittämiseen ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin. Elintarvikkeiden ensiasteen jalostajista tuen piiriin kuuluvat myös alle 250 hengen pk-yritykset. Tukea ei voi saada vähittäiskauppaan, maanrakennukseen, perustajaurakointiin, liikennehankkeisiin vesiliiennettä lukuunottamatta eikä koneiden avulla toteutettavaan puunkorjuuseen. Energiapuunkorjuuseen tukea sen sijaan voi hakea.

ProAgrian kotisivut