TechVilla

Teknologiakeskus TechVilla auttaa teknologia-alalla toimivia yrityksiä kasvamaan, kansainvälistymään ja menestymään. Luomme uutta osaamista ja tietoa, joista on asiakkaillemme välitöntä hyötyä.

TechVilla hakee kansallisesti kehityskykyisiä ja kasvuhaluisia pk-yrityksiä, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa uudelle tasolle. Mikäli uskot liiketoiminnallasi olevan kasvumahdollisuuksia, me
autamme sinua testaamaan niiden todellisuuden.

Ensin analysoimme yrityksesi liiketoiminnan kasvupotentiaalin ja laadimme strategisiin tavoitteisiisi tähtäävät kehittämisohjelmat, joille etsimme myös rahoituksen. Kasvupotentiaalinarviointivaihe edellyttää yrityksen johdon aktiivista osallistumista noin päivän kestävään työskentelyyn, jonka perusteella tehdään päätös ohjelman jatkamisesta.

Toisessa vaiheessa laadimme yrityskohtaisen kehittämisohjelman, mihin tarvitaan yrityksen johdon parin työpäivän aktiivinen työskentely yhdessä TechVillan asiantuntijan kanssa.

Perusanalyysi ja kehittämissuunnitelman laadinta maksaa yritykselle vain oman henkilöstön työpanoksen verran.

TechVilla

Kotisivut