Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Finnveran asiakkaina ovat aloittavat yritykset, toimivat yritykset ja kasvavat sekä kansainvälistyvät yritykset.

 

Finnvera 

Eteläesplanadi 8
Pl 249
00101 Helsinki
Puh. 020 460 11

Kotisivut