Ajankohtaista

Yksityistiet

Tiemaksut, kunnan avustukset, valtion avustukset, käyttömaksut: näin Nurmijärven yksityistiet rahoittavat toimintansa

11.2.2021

Nurmijärven yksityisteiden tiekunnat voivat hakea yksityistieavustusta ja tänä keväänä tiekunnat hakevat ensimmäistä kertaa avustusta uuden avustuskäytännön mukaan. Hakuajan alkamisesta tiedotetaan maaliskuussa, ja hakemukset on toimitettava toukokuun loppuun mennessä. Kunta jatkaa myös tiekuntien työn tukemista neuvonnan ja koulutusten avulla. Torstaina 11.3. järjestetään verkossa seuraava info- ja keskustelutilaisuus, jossa pureudutaan uudistuneeseen avustuskäytäntöön ja vastataan tieosakkaiden kysymyksiin. Tähän tiedotteeseen on koottu tietoa siitä, kuinka tiekunnat voivat rahoittaa toimintaansa Nurmijärvellä.

Miten tiekunnat rahoittavat toimintansa?

Järjestäytyneet yksityistiet saavat toimintaansa rahoitusta

  • tieosakkailta kerättävinä tiemaksuina,
  • kunnan avustusjärjestelmän kautta,
  • valtion perusparannusavustuksista sekä
  • mahdollisesti muilta tienkäyttäjiltä kerättävinä käyttömaksuina.

Esimerkiksi tilapäinen kulkeminen, liikkuminen jokamiehenoikeudella, postinjako ja välttämättömät viranomaistehtävät ovat sellaista liikennettä, joka on jyvitetty osakkaiden tiemaksuihin.

Tieosakkaiden tiemaksut

Yksityistien varrella olevien kiinteistöille kuuluu lain mukaan määrittää tieoikeus (oikeus käyttää yksityistietään). Kiinteistökohtaiset tieyksiköt, jotka toimivat perustana tiemaksujen määrittämiselle, lasketaan kiinteistön hyväksi aiheutuvasta liikenteestä ja niiden kulutusrasituksesta tielle. Eli metsätalouskäytössä olevan kiinteistön tieyksiköt määrätään metsätalouden harjoittamisesta aiheutuvan liikenteen perusteella. Asuinkäytössä olevan kiinteistönomistajan tieyksiköt määrätään asumiseen liittyvän tyypillisen liikenteen perusteella ja niin edelleen.

Tieosakkaan kiinteistön vuotuista kokonaisliikennettä kuvaa painoluku, joka kuvaa kuinka suuri painorasite kohdistuu yksityistiehen. Esimerkiksi asuinkiinteistöllä on eri painorasite kuin lomakiinteistöllä.

Maanmittauslaitoksen yksiköintisuosituksessa todetaan mm., että asuinkiinteistön painolukuun sisältyvät kaikille yhteisten palvelujen liikenne (esim. posti ja koululaiskuljetukset). Kaikkien tieosakkaiden käytettävissä oleva joukkoliikenne voidaan rinnastaa yhteisiin palvelujen liikenteeseen riippumatta siitä, onko kyydissä yksinomaan tien osakkaita. Niissä mahdollisissa tapauksissa, joissa kunnan järjestämää liikennettä yksityistiellä ei voida lainsäädännön perusteella rinnastaa yhteisten palvelujen liikenteeseen (osin tai kokonaan), kunnan yksityisteiden avustusjärjestelmän mukainen avustussumma tulee kattamaan kyseessä olevan yksityistien kunnossapidon lisärahoitustarpeen (mahdollisen käyttömaksun).

Kunta on tieosakkaana osassa Nurmijärven tiekuntia maanomistusten kautta, ja osallistuu maanomistuksensa osalta muiden osakkaiden tavoin yksityistien kunnossapitoon tieyksiköintien ja -maksujen kautta.

Kunnan avustusjärjestelmä

Tammikuun alussa 2019 voimaanastunut yksityistielaki mahdollistaa kunnan avustuksen yksityistielle vain, mikäli yksityistiellä on toimiva tiekunta. Tänä keväänä tiekunnat hakevat ensimmäistä kertaa yksityistieavustusta uuden avustuskäytännön mukaan. Hakuajan alkamisesta tiedotetaan maaliskuussa, ja hakemukset on toimitettava toukokuun loppuun mennessä. Avustusta voi hakea tien kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Lisäksi vielä kevään ajan voidaan hakea ennakkoavustusta koronaviruspandemiasta johtuen.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten suuruus vaihtelee vuosittain. Avustuksen suuruuteen vaikuttavat sekä käytettävissä olevat määrärahat että tiekuntien kunnossapidon toteutuneet kustannukset. Järjestäytyneet, avustusta hakevat yksityistiet luokitellaan ja päätetään lautakuntakäsittelyssä kolmeen luokkaan niiden liikenteellisen merkityksen perusteella. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää vuosittain eri kunnossapitoluokkien (1-3) enimmäisavustusmäärät tiekilometriä kohden. Vilkkaimmilla teillä enimmäisavustusmäärä voi olla korkeampi kuin hiljaisilla teillä, joilla tie pysyy kunnossa pienemmällä panostuksella. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää enimmäisavustusmäärät ja avustukset, kun tiekunnat ovat hakeneet avustuksia toukokuun loppuun mennessä ja hakemukset on tuotu lautakunnan käsittelyyn.

Niissä mahdollisissa tapauksissa, joissa kunnan järjestämä liikenne yksityistiellä ei voida lainsäädännön perusteella rinnastaa yhteisten palvelujen liikenteeseen (osin tai kokonaan), kunnan yksityisteiden avustusjärjestelmän mukainen avustussumma kattaa ko. yksityistien kunnossapidon lisärahoitustarpeen (mahdollisen käyttömaksun). Jos tällaisissa tapauksissa kunnalle määrätään ns. käyttömaksu, niin vastaavasti ko. yksityistien tiekunnalle maksettavasta kunnossapitoavustuksesta tulisi vähentää käyttömaksua vastaava summa tai mahdollisesti kunnossapitoavustusta ei voitaisi maksaa ko. tiekunnalle (yksityistielain mukaisesti tien kunnossapitoa koskevassa avustuspäätöksessä voidaan kieltää tien käyttömaksun periminen).

Tiekunnan saamat vuosittaiset tiemaksut (niiltä osin kuin ne kohdistuvat pelkästään tien kunnossapidon kustannusten rahoittamiseen), mahdolliset käyttömaksut sekä kunnossapitoavustukset eivät voi muodostua suuremmiksi kuin tiekunnan vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat yhteensä. Myös tämä asia otetaan huomioon, kun kunta valmistelee ja päättää tiekunnille myönnettävistä vuosittaisista kunnossapitoavustuksia.

Lue tarkemmin kunnan avustusjärjestelmästä kunnan yksityistiet-teemasivulta.

Valtion perusparannusavustus

Tiekunta voi hakea valtiolta avustusta yksityistien parantamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myöntämisen ehtona on, että tie on todettu valtionavustuskelpoiseksi. Vuoden 2020 alusta alkaen Traficom on vastannut valtion yksityistieavustusten kohdentamisesta.

Käyttömaksu

Muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuva yksityistien käyttäminen kuljetuksiin, säännölliseen kulkemiseen sekä tien kunnossapitokustannuksia selvästi lisäävän toimintaan on luvanvaraista, ja siitä on mahdollista periä tiekunnan päätöksellä käyttömaksua. Satunnaisesta tien käyttämisestä henkilö- tai pakettiautolla ei saa periä käyttömaksua. Toisaalta tarkkaa rajaa sille, mikä lasketaan tilapäiseksi tai säännölliseksi tien käytöksi, ei laista löydy. Esimerkiksi kerran viikossa tapahtuva ajo yksityistiellä voidaan todennäköisesti jo katsoa säännölliseksi tien käytöksi.

Käyttömaksun suuruuden määritteleminen tulee perustua lainsäädäntöön ja -tulkintaan.  Lain mukaan käyttömaksu on määrättävä sen mukaan kuin katsotaan kohtuulliseksi, kun otetaan huomioon vastaavanlaisesta tien käytöstä osakkaalle määrättävä tiemaksu ja tien käyttämisestä mahdollisesti johtuva erityinen kunnossapitokustannusten lisääntyminen.

Niissä mahdollisissa tapauksissa, joissa kunnan järjestämä liikenne yksityistiellä ei voida lainsäädännön perusteella rinnastaa yhteisten palvelujen liikenteeseen (osin tai kokonaan), kunnan yksityisteiden avustusjärjestelmän mukainen avustussumma tulee kattamaan ko. yksityistien kunnossapidon lisärahoitustarpeen (mahdollisen käyttömaksun). Tarkemmin asiasta on kerrottu asiakohdassa ”Kunnan avustusjärjestelmä” (yllä).

Lue myös:

Osallistu!

Anna palautetta ja kehitysajatuksia sekä kysy askarruttavista asioista täällä!

Takaisin listaukseen