Ajankohtaista

Yksityistiet

Näin yksityisteitä avustetaan Nurmijärvellä

1.2.2021

Tammikuun alussa 2019 voimaanastunut yksityistielaki estää kuntia avustamasta yksityistietä, mikäli yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa. Tähän tiedotteeseen on koottu tietoa siitä, miten kunta avustaa tiekuntia, millaisia erilaisia kunnossapitoluokkia yksityisteille on olemassa ja kuinka kunnossapitoavustusten määrä päätetään kunnassa. Lisätietoa, ohjeita ja yhteystietoja yksityistieasioihin liittyen löytyy Nurmijärven kunnan yksityistiet-teemasivulta.

Miten yksityisteitä avustetaan Nurmijärvellä?

Yksityisteiden tiekunnilla on mahdollisuus saada yksityistieavustusta tien kunnossapitoa ja perusparantamista varten. Tiekunnat voivat hakea yksityistieavustusta vuosittain 31.5. mennessä.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta myöntää tiekunnille kunnossapitoavustusta edellisen varainhoitokauden menojen perusteella. Avustusta haetaan lomakkeella ja liitteillä. Lomakkeet uusitaan talven 2021 aikana. Hakemuslomakkeita saa kunnan kotisivuilta ja mahdollisuuksien mukaan kunnanvirastosta (vrt. koronavirustilanne).

Koronaviruspandemian kokoontumisrajoitusten mahdollisesti jatkuessa, ja estäessä tiekunnan lainmukaisen ja turvallisen uudelleenjärjestäytymisen, ennakkoavustusta voi hakea 31.5.2021 asti. Ennakkoavustus peritään takaisin päätetyllä tavalla.

Perusparannusavustushakemus tehdään vapaamuotoisena. Katso tarkemmista myöntämisen ehdoista, mitkä asiat hakemuksesta täytyy löytyä.

Miten yksityisteiden kunnossapitoluokat päätetään?

Järjestäytyneet, avustusta hakevat yksityistiet luokitellaan lautakuntakäsittelyssä luokkiin alla olevilla perusteilla.

Luokka 1. Vilkkaasti liikennöidyt tiet

Läpiajotiet, joiden läpiajoliikennettä lisää ensisijaisesti tie- ja käyttömaksuihin kuulumaton tienkäyttö. Tällaisen liikenteen aiheuttaa tien edullinen sijainti verrattuna muuhun tieverkostoon, jolloin tietä käytetään vilkkaasti läpiajotienä tai oikotienä ja niille ohjautuu merkittävästi tiekunnan ulkopuolista liikennettä.

Luokka 2. Liikenteellisesti merkittävät tiet

  • Uimarannalle, virkistysalueelle tai muulle yleisessä käytössä olevalle alueelle johtavat tiet.
  • Tietä käyttää säännöllinen joukkoliikenne.
  • Luokkaan kuuluvaksi katsotaan tiet, joiden kautta tai sen varrella olevat toiminnot aiheuttavat liikennettä, jonka ei voida katsoa olevan tieosakkaan liikennettä.

Luokka 3. Muut tiet

Luokkaan kuuluvaksi katsotaan kaikki muut yksityistiet.

Paljonko yksityistie voi saada kunnossapitoavustusta?

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten suuruus vaihtelee vuosittain. Avustuksen suuruuteen vaikuttavat sekä käytettävissä olevat määrärahat että tiekuntien kunnossapidon toteutuneet kustannukset.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää vuosittain eri kunnossapitoluokkien (1-3) enimmäisavustusmäärät tiekilometriä kohden. Vilkkaimmilla teillä enimmäisavustusmäärä voi olla korkeampi kuin hiljaisilla teillä, joilla tie pysyy kunnossa pienemmällä panostuksella.

Kunnossapitoavustusta myönnetään uudella avustuskäytännöllä ensimmäistä kertaa vuonna 2021. Hyväksytyt kunnossapitokustannukset päätetään vasta sitten, kun tiekunnat ovat hakeneet avustuksia toukokuun loppuun mennessä ja Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on käsitellyt ne.

Tarkemmat tiedot yksityistieavustusten myöntämisen ehdoista.

Miksi eri kunnossapitoluokilla voi olla erisuuruinen korvattava enimmäismäärä?

Tällä tavalla pystytään huolehtimaan siitä, että eri tiekuntien tieosakkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa. Esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyn läpiajotien kunnossapitokustannukset voivat olla tiekilometriä kohden korkeammat kuin rauhallisella päättyvällä tiellä. Päättämällä korkeammasta korvattavasta enimmäismäärästä tiekilometriä kohden vilkasliikenteisemmälle tielle, voidaan tasoittaa (avustamalla) kullekin osakkaalle tulevaa kustannusta tiensä kunnossapidosta.

Voit lukea lisätietoa yksityistieasioista Nurmijärven kunnan yksityistiet-teemasivulta.

Takaisin listaukseen