Turvallisuus

Lähtisitkö mukaan AVAK-toimintaan?

AVAK Alueelliset valmiuskeskukset 2024-kurssi Nurmijärvellä

Vuoden 2023 AVAK-kurssille osallistui vapaaehtoisia kuntalaisia ensimmäistä kertaa ja siitä saatu kokemus oli hyvä. Vuoden 2024 AVAK-kurssille ilmoittautuminen alkaa  ja mukaan otetaan jälleen vapaaehtoisia kuntalaisia. Lue alta mitä AVAK-henkilöstö tekee ja ilmoittaudu mukaan.

Mitä AVAK-henkilöstö tekee?

AVAKin Tilannehuoneen henkilöstö mahdollistaa muiden palveluntuottajien toiminnan alueellisen valmiuskeskuksen sisällä erilaisissa kuntaa koskevissa häiriötilanteissa. Tilannehuone koordinoi toimintaa ja sovittaa yhteen muiden palveluntuottajien toiminnot ja tarpeet AVAK-tiloissa. Esimerkkinä voisi mainita piha-alueiden hiekoittamisen tai tarvittavien kalusteiden järjestämisen paikalle.

Tilannehuoneen henkilöstö ylläpitää ajantasaista tilannekuvaa AVAKin toiminnasta kunnan johdolle sekä muille viranomaisille. Tilannehuoneen henkilöstöllä on tarkasti määritellyt tehtävät ja toimintaohjeet, joita he päällikön johdolla toteuttavat.

Kunnan johtokeskus valvoo ja ohjeistaa alueellisen valmiuskeskuksen toimintaa ja välittää tietoa palveluntuottajille Tilannehuoneen välityksellä, joka vastaavasti antaa ajantasaisen tilannekuvan johtokeskukselle sekä tarvittaessa pyytää ohjeita sekä valtuuksia toiminnan mahdollistamiseen AVAKin sisällä.

Miten AVAKin Tilannehuonehenkilöstöä koulutetaan?

Kunta järjestää vuosittain kursseja yhteistyössä MPK:n Maanpuolustuskoulutus kanssa, jossa koulutetaan uutta AVAK-henkilöstöä Tilannehuoneeseen. Kursseille voi osallistua myös vanhoja konkareita kertaamaan sekä tuomaan omaa osaamistaan uusille toimijoille. Koulutuksiin osallistuu kunnan henkilöstöä sekä vapaaehtoisia kuntalaisia.

AVAK-kurssi päättyy aina AVAK-harjoitukseen, joka voi olla työpöytä harjoitus tai toiminnallinen harjoitus, jolloin mukana käytettään maalihenkilöitä sekä tehdään yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Hyvänä esimerkkinä tästä on vuonna 2019 pidetty säteilymittausharjoitus Rajamäen Rajakaaressa. Harjoituksessa oli mukana kattava joukko viranomaisia, järjestöjä sekä vapaaehtoisia henkilöitä.

AVAK2024-kurssin aikataulu

  1. Verkko-opinnot 15.4.2024 alkaen MPKMoodlessa
  2. Opetuskerta 25.4.2024. klo 18–20 Teams, jonka jälkeen verkkotehtäviä.                         
  3. Opetuskerta 23.5.2024. klo 18–20 Teams (aikataulu vahvistetaan huhtikuussa), verkkotehtäviä
  4. Opetuskerta 22.8.2024 kunnat järjestävät oman lähiopetusillan, jonka kesto on 4 h.
  5. AVAK-harjoitus 31.8.2024. klo 8–20, jokainen kunta huolehtii oman AVAK-harjoituksen järjestelyistä. Minimiaika 12 h. AVAK-harjoitus on osa MPK:n Kotiseutuharjoitusta.

Kurssille ilmoittautuminen hakulomaketta käyttäen tulee tehdä 26.2.2024 mennessä, jonka jälkeen hakijat kutsutaan haastatteluun. Kurssille valituille annetaan tämän jälkeen lisäohjeet.

Miksi AVAK-toimintaa ylläpidetään?

Kunnan varautumisen ja valmiussuunnittelun tavoitteena on turvallisen elinympäristön luominen, kunnan palvelutuotannon mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa olosuhteissa sekä häiriö- ja kriisitilanteiden hallinta ja niistä toipuminen.

Varautumista ohjaa lainsäädäntö, johon esimerkiksi kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa kuuluu valmiussuunnittelun osana. Tähän suunnitelmaan on kaikille toimialoille sisällytetty AVAK alueelliset valmiuskeskukset toiminta.

Tällä toiminnalla kunta haluaa varmistaa, että kuntalaiset voivat saada palveluita myös silloin, kun päällä on häiriötilanne. Kunta toimii varautumalla ennakoiden ja arvioiden mahdollisia riskejä sekä uhkatilanteita. Osa tätä varautumista on säännöllinen harjoittelu ja koulutus myös kunnan henkilöstön osalta. Varautumalla vaikutetaan siihen, miten tositilanteessa pystymme toimimaan. Ja AVAK-henkilöstö on osa tätä tärkeää ketjua.

Sinustako osa kunnan varautumista?

Täytä hakulomake ja hae vapaaehtoiseksi!

Jos vastasit KYLLÄ, niin nyt siihen on mahdollisuus! Tule tekemään vapaaehtoisena kunnan varautumista ja osallistu AVAK-koulutukseen. Kunta rekrytoi uusia vapaaehtoisia mukaan vuoden 2024 kurssille.

Hae vapaaehtoiseksi kunnan AVAK-toimintaan ja ole näin osana tärkeää varautumisen ketjua.

Haku päättynyt 26.2.2024

Lisätiedot vapaaehtoisena AVAK-henkilönä toimimisesta ja koulutuksista:

Kati Aaltio, palvelupäällikkö
kati.aaltio@nurmijarvi.fi
puh. 040 317 4674