Tulevaisuuden Kirkonkylä

Osallistaminen

Asukkaat, alueen yritykset ja luottamushenkilöt ovat päässeet osallistumaan kirkonkylän kehittämiseen asukastilaisuuksissa sekä vastaamalla kyselyihin.

Asukastilaisuus 27.11.2023

Nurmijärven Kirkonkylän kehittämissuunnitelman toinen asukastilaisuus järjestettiin 27.11. Nurmijärven pääkirjastolla. Tilaisuudessa oli mukana kunnan edustajia sekä kehittämissuunnitelmaa työstäneet konsultit, jotka esittelivät vuoden aikana työstettyä suunnitelma-aineistoa. Paikalla oli noin 30 kuntalaista. 

Tilaisuus avattiin asemakaavapäällikkö Crista Toivolan alkupuheenvuorolla, jossa käytiin läpi kehittämissuunnitelman tavoitteita ja taustaa, minkä jälkeen konsultti esitteli suunnitelma-aineiston. Tilaisuuden aikana oli mahdollista kommentoida suunnitelmia sähköisesti ja paikan päällä jaettavien lomakkeiden ja karttatyöskentelyn avulla. 

Asukkailla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja antaa palautetta. Puheenvuoroissa esiin nousivat erityisesti suunnitellun rakentamisen määrä ja mittakaava sekä toteuttamisen mahdollisuudet. Lääketehtaan alueen käsittely, kaupallisten palveluiden rakenne Kirkonkylällä sekä pysäköinnin riittävyys alueella kasvavan käyttäjämäärän takia mietityttivät. Selkeä saapuminen Kirkonkylälle Hämeenlinnantieltä ja Helsingintieltä koettiin tärkeäksi kehitettäväksi kohdaksi. Uusi keskuspuisto ja kunnantalon alueen uudistaminen herättivät kiinnostusta. Puheenvuoroissa korostettiin Kirkonkylän identiteettiä ja maalaisuutta, jotka halutaan säilyttää. 

Kehittämissuunnitelmaa viimeistellään vielä tammikuulle. Suunnitelmaan voi tulla muutoksia ja se tulee täydentymään joiltain osin. Kehittämissuunnitelma menee päätöksentekoon alkuvuonna 2024.

KIRKONKYLÄN ALUSTAVA KEHITTÄMISSUUNNITELMA_27.11.2023

Alkuvuoden 2023 tilaisuuksien ja kyselyjen tulokset

Kirkonkylän kehittämistyöhön on otettu mukaan asukkaat, alueen yritykset, luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Asukkaille järjestettiin alkuvuonna 2023 tilaisuus sekä kysely, yrityksille tilaisuus sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille työpajat. Lisäksi vanhusneuvostoa ja nuorisovaltuustoa on kuultu kehittämistyössä.

Osallistamiskoosteessa on esitelty eri ryhmien kanssa järjestettyjen tilaisuuksien, asukaskyselyn ja työpajojen tuloksia.

OSALLISTAMISKOOSTE (klikkaa kuvaa):

Alla on lisäksi esitetty yksityiskohtaisempia tuloksia tilaisuuksista, asukaskyselystä ja työpajasta.

Asukastilaisuus ja kysely

Kirkonkylän kehittämisestä pidettiin Me tehdään tulevaisuuden Nurmijärven kirkonkylä -asukastilaisuus tiistaina 31.1.2023 pääkirjastossa​. Tilaisuudessa keskusteltiin Kirkonkylän kehittämishankkeen lähtökohdista ja tavoitteista. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. Syksyllä pidetään vielä toinen asukastilaisuus. 

Millaisena asukkaat näkivät Kirkonkylän nyt ja vuonna 2035 – tulokset (pdf)

Kirkonkylän kehittämistyöhön pystyi osallistumaan myös vastaamalla kyselyyn, joka oli avoinna ​ 1.-15.2.2023.

ASUKASKYSELYN TULOKSET (klikkaa kuvaa):

Kirkonkylän kehittäminen_asukaskyselyn tulokset.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden työpajat sekä yritystilaisuus

Viranhaltijoille ja sidosryhmille järjestettiin työpaja 10.2.2023.

Kunnan luottamushenkilöille järjestettiin helmikuussa 2023 työpaja, ja toinen työpaja huhtikuussa. Alkusyksyllä esitellään alustavaa kehittämissuunnitelmaa.

Millaisena luottamushenkilöt näkivät Kirkonkylän nyt ja tulevaisuudessa – tulokset (pdf)

Yrityksille järjestettiin Me tehdään tulevaisuuden Nurmijärven kirkonkylä – tilaisuus tiistaina 7.2. 2023 kunnanvirastolla sijaitsevassa kahvila-ravintola Aidassa.

Työn valmistuttua järjestetään työpajoja tärkeimmille sidosryhmille, yrittäjille sekä kunnan viranhaltijoille. Viimeistelty kehittämissuunnitelma valmistuu 2023 loppuun mennessä, ja päätöksentekoon se menee alkuvuodesta 2024.