Tulevaisuuden Kirkonkylä

Osallistaminen

Kirkonkylän kehittämistyöhön on otettu mukaan asukkaat, alueen yritykset, luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Asukkaille järjestettiin tilaisuus sekä kysely, yrityksille tilaisuus sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille työpajat. Lisäksi vanhusneuvostoa ja nuorisovaltuustoa on kuultu kehittämistyössä.

Osallistamiskoosteessa on esitelty eri ryhmien kanssa järjestettyjen tilaisuuksien, asukaskyselyn ja työpajojen tuloksia.

OSALLISTAMISKOOSTE (klikkaa kuvaa):

Alla on lisäksi esitetty yksityiskohtaisempia tuloksia tilaisuuksista, asukaskyselystä ja työpajasta.

Asukastilaisuus ja kysely

Kirkonkylän kehittämisestä pidettiin Me tehdään tulevaisuuden Nurmijärven kirkonkylä -asukastilaisuus tiistaina 31.1.2023 pääkirjastossa​. Tilaisuudessa keskusteltiin Kirkonkylän kehittämishankkeen lähtökohdista ja tavoitteista. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. Syksyllä pidetään vielä toinen asukastilaisuus. 

Millaisena asukkaat näkivät Kirkonkylän nyt ja vuonna 2035 – tulokset (pdf)

Kirkonkylän kehittämistyöhön pystyi osallistumaan myös vastaamalla kyselyyn, joka oli avoinna ​ 1.-15.2.2023.

ASUKASKYSELYN TULOKSET (klikkaa kuvaa):

Kirkonkylän kehittäminen_asukaskyselyn tulokset.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden työpajat sekä yritystilaisuus

Viranhaltijoille ja sidosryhmille järjestettiin työpaja 10.2.2023.

Kunnan luottamushenkilöille järjestettiin helmikuussa 2023 työpaja, ja toinen työpaja huhtikuussa. Alkusyksyllä esitellään alustavaa kehittämissuunnitelmaa.

Millaisena luottamushenkilöt näkivät Kirkonkylän nyt ja tulevaisuudessa – tulokset (pdf)

Yrityksille järjestettiin Me tehdään tulevaisuuden Nurmijärven kirkonkylä – tilaisuus tiistaina 7.2. 2023 kunnanvirastolla sijaitsevassa kahvila-ravintola Aidassa.

Työn valmistuttua järjestetään työpajoja tärkeimmille sidosryhmille, yrittäjille sekä kunnan viranhaltijoille. Viimeistelty suunnitelma valmistuu syksyn 2023 loppuun mennessä.