Tulevaisuuden Kirkonkylä

Lähtökohdat

Kirkonkylän kehittämissuunnitelman tarkoitus on toimia kokoavana suunnitelmana ja pohjana yksittäisille asemakaavamuutoksille, jotta yksittäistenkin hankkeiden avulla Kirkonkylä kehittyisi haluttuun suuntaan.

Tavoitteena on vahvistaa alueen identiteettiä ja houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin elinkeinotoiminnankin näkökulmasta. Työssä on tarkoitus visioida esimerkiksi sitä, millaista Kirkonkylää halutaan kehittää ja rakentaa, mitä säilytetään, mitä voidaan kenties korvata uudella rakenteella.

Kehittämissuunnitelmassa huomioidaan muun muassa:

  • ympäristön viihtyisyys
  • asuminen
  • kulttuuriympäristö
  • viherverkosto
  • julkisten ulkotilojen kokonaisuus
  • liikenteen ja pysäköinnin ratkaisut
  • kestävä liikkuminen
  • elinkeinotoiminta
  • matkailu ja tapahtumat
  • kunnan toiminnot

Lisäksi tullaan arvioimaan kehittämissuunnitelman vaikutuksia yleispiirteisellä tasolla kunkin teeman ja teemaan kohdistuvien vaikutusten osalta. Myös ilmastovaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona.

Kehittämissuunnitelman valmistuttua vireillä olevia, vireille tulevia sekä muutosta vaativia vanhentuneita asemakaavoja voidaan edistää kehittämissuunnitelmatyössä muodostettujen tavoitteiden mukaisesti, jolloin yksittäisten tarpeiden ratkaiseminen osana laajempaa kokonaisuutta helpottuu. Suunnitelma voi tarjota myös kiinteistönomistajille ajatuksia ja ideoita kiinteistöjen kehittämismahdollisuuksista.

Kunnan asemakaavoituksessa on valmisteltu kehittämissuunnitelmaa vuoden 2022 syyskuusta lähtien. Alulle on laitettu erilaisia selvityksiä mm. liikenteen ja pysäköinnin sekä kaupallisten toimintojen osalta.