Kunta tiedottaa

Suomen malli ja harrastusiltapäivätoiminta Nurmijärvellä

Nurmijärven kunta on mukana harrastamisen Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Toiminnan päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen koulupäivän yhteydessä toteutettavan harrastuskerhotoiminnan avulla. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Toiminnan toteuttamiseen on saatu valtion avustusta. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Nurmijärvellä maksutonta harrastuskerhotoimintaa lähdettiin kehittämään jo ennen valtakunnallista Suomen malli -hanketta osana Liikkuva koulu -toimintaa. Klaukkalassa aloitettu kokeilu on laajentunut parissa vuodessa koko kunnan alueelle ja nyt jokaisessa koulussa järjestetään jokin harrastuskerho.

Yhteistyöllä mahdollisuuksia

Alkaneen lukuvuoden aikana maksuttomia harrastuskerhoja järjestetään neljässä 7 viikon jaksossa ja kerhot kiertävät eri kouluilla. Kerhojaksossa on reilu 60 kerhoa ja vuoden aikana kerhopaikkoja on lähes 2300. Kerhoja järjestetään pääsääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin, jolloin koulupäivät päättyvät alueittain klo 14 mennessä. Koulujen rehtorit ovat saaneet lukujärjestykset tehtyä niin, että kerhotoiminnalle on järjestynyt aika iltapäivästä sekä tiloja koulusta. Harrastuskerhojen toteuttaminen näin isossa mittakaavassa ei olisi mahdollista ilman yhteistyökumppaneita ja yhteistä koordinointia. Nurmijärvellä kerhoja ovat toteuttamassa Nurmijärven Opisto, Nurmijärven Tanssiopisto, Nurmijärven Musiikkiopisto, SB-Pro ry, Nurmijärven Yleisurheilijat ry, Nurmijärven Tennisseura ry, NJS ry, KlaPaset ry, Fit24 Klaukkala, Nurmijärven Fysioterapia Oy, Rajamäen Uimahalli Oy, Nurmijärven seurakunta, kunnan liikunta- ja nuorisopalveluiden ohjaajia, opettajia sekä liikunta-alan yrittäjiä.

Kerhoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on SuomiSport.fi-palvelussa, jonne huoltaja rekisteröityy ensin ja lisää sitten lapsensa tiedot. Mikäli on aikaisemmin jo rekisteröitynyt esim. lajilisenssien tai kerhoihin ilmoittautumisen puitteissa, niin kyseisiä tunnuksia, puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta, täytyy käyttää.
Kunkin kerhojakson tarjonta julkaistaan viikkoa ennen ilmoittautumisen aukeamista kunnan kotisivuilla ja osoitteessa bit.ly/Harrastusiltapäivä, jonka kautta myös ilmoittaudutaan.

Kerhojaksojen ilmoittumiset alkavat:

  1. jakso – 19.8.2021,
  2. jakso – 30.9.2021,
  3. jakso – 9.12.2021 ja
  4. jakso – 3.3.2022

Kerhotoiminnan järjestämisessä noudatetaan annettuja koronaohjeistuksia, terveysturvallisuutta ja kaikissa kerhoissa läsnäolot merkitään kerhon alussa, jotta tiedetään ketkä ovat olleet paikalla. Kerhoon saa tulla vain terveenä.

Koulukuljetusoppilaat

Koulukuljetusoikeusoppilaille järjestetään kuljetus kerhosta kotiin koululla pidettävistä kerhoista. Mikäli oppilas osallistuu kerhoon jollain toisella kuin omalla ja tarvitsisi sitä varten kuljetuksen koulusta kerhoon, on se huoltajan omalla järjestelyvastuulla. Huoltajan tulee ilmoittaa sähköpostitse viikkoa ennen kerhojakson alkamista kuljetustarpeen muutoksesta koordinaattorille mika.vanni@nurmijarvi.fi.