Kunta tiedottaa

Kuntastrategian päivitystyö on käynnistynyt

Valtuustokauden vaihtumisen myötä kunnat ympäri Suomen ovat käynnistämässä strategiatyön uuden valtuustokauden toimintalinjojen viitoittamiseksi. Kevään kuntavaaleissa valittu Nurmijärven uusi valtuusto aloitti kautensa elokuussa ja pääsee päättämään kunnan uudesta kuntastrategiasta keväällä 2022. Kuntastrategiassa linjataan muun muassa kunnan arvot ja visio sekä strategiset painopistealueet vision toteuttamiseksi.

Kuntastrategia valtuuston voimakkain työkalu kunnan toiminnan ohjaukseen

Nurmijärven kunnan strategia- ja talousjohtaja Ville Rajahalmeen mukaan mistään pienestä asiasta kuntastrategiassa ei ole kyse, sillä nykyinen kuntalaki toteaa strategiasta päättämisen olevan yksi valtuuston keskeisistä tehtävistä ja yleisesti kuntalaki painottaa strategialla johtamisen merkitystä.
Kuntalakiin on kirjattu myös erinäisiä näkökulmia kunnan toiminnasta, joita kuntastrategiassa tulee huomioida.

Strategiatyö etenee syksyllä visiointityöllä, strategisten painopisteiden hahmottelulla sekä strategiatyölle asetettavien tavoitteiden määrittelyllä. Keskeisiä näkökulmia strategiatyössä tulee olemaan meneillään oleva sote-uudistus ja sen vaikutukset kunnan toimintaan sekä väestönkasvun, palveluiden järjestämisen, asumisen ja elinkeinojen kehittämisen kysymykset kunnassa. Myös resurssikysymykset ovat talousongelmien kanssa painivalla kunnalle keskeisiä.

Kunnan strategiatyölle on avattu oma teemasivusto kunnan kotisivuille nurmijarvi.fi/strategia. Sivustolla seurataan strategiatyön etenemistä ja sivustolle kerätään päivitystyöhän liittyvää aineistoa, kuten verkkoaivoriihen tulosten yhteenveto. Sivustoa päivitetään strategiatyön edetessä.

Lisätietoja kunnan strategiatyöstä antavat:

Strategia- ja talousjohtaja
Ville Rajahalme
puh. 040 317 2080
ville.rajahalme@nurmijarvi.fi

Erikoissuunnittelija
Katriina Ahokas
puh. 040 317 4678
katriina.ahokas@nurmijarvi.fi