Kunta tiedottaa

Haastattelussa uusi hallintojohtaja Katja Vuorinen

”Työssäni saan tehdä työtä koko kunnan ja kuntalaisten eteen. Tämä antaa merkityksen työlleni”, kertoo Nurmijärven kunnan uutena hallintojohtajana syyskuussa aloittanut Katja Vuorinen. Kunnan hallintojohtajan paikka aukesi, kun pitkäaikainen hallintojohtaja Jukka
Anttila jäi eläkkeelle.

Muun muassa kuntalaisten ja kuntaorganisaation vuorovaikutuksen
edistäminen kuuluu hallintojohtajan tehtäviin. Vuorinen näkee, että Nurmijärvellä on jo tehty tämän osalta hienoa työtä.

”Toki osallistamisen osalta ei milloinkaan saavuteta täydellisyyttä, vaan tarvitaan jatkuvaa toimintatapojen kehittämistä”, Vuorinen sanoo ja jatkaa: ”Ja jos joku asia askarruttaa, minuun saa aina ottaa yhteyttä. Nurmijärveläisiähän varten kunnassa työskentelen”.

Kunta-alalla kiehtoo kehitys

Pudasjärveltä kotoisin Vuorinen innostui hallintotieteistä jo lukiossa, minkä jälkeen tie vei Rovaniemelle opiskelemaan. ”Minun ei kuitenkaan pitänyt ikinä päätyä kunta-alalle. Se tuntui todella vanhoilliselta ja paikalleen jämähtäneeltä”, Vuorinen nauraa. ”Opiskelijan stereotypiat murtuivat nopeasti, kun päädyin Kiiminkiin projektityöntekijäksi. Kunnassa oli innostava tekemisenmeininki ja paljon uudistustyötä.
Pääsin rakentamaan tilaaja-tuottajamallia ja sain vastuuta monipuolisten haasteiden ratkaisemisessa, mikä motivoi nuorta tekijää. Sama kehitysmyönteisyys jatkui myös Limingassa, jossa toimin kymmenen vuotta hallintojohtajana, ja nyt täällä Nurmijärvellä.”

Nurmijärvelle Vuorista houkutteli kunnan hyvä maine ja kiinnostava asema pääkaupunkiseudun kehyskuntana.

”Nurmijärvellä on kuntakentässä arvostettu asema ja julkisuuskuva. Pidän myös kehyskunnassa työskentelystä, sillä kehitysnopeus on pakostikin nopeampaa uusien ihmisten muuttaessakuntaan.” Myös maaseutumainen ja luonnonläheinen kasvukunta Helsingin kupeessa houkutteli työnantajana.”


Luonnossa liikkuminen on hektisen työn vastapainona Vuoriselle tärkeätä. ”Työpäivän jälkeen suuntaan koirien kanssa metsään. Se auttaa rauhoittumaan ja luo itselleni hyvinvointia”, Vuorinen kertoo.

Vastakkainasettelu kuuluu
tanssilattialle

Katja Vuorinen näkee tärkeänä, että yhteistyö kunnan työntekijöiden ja kuntapäättäjien kanssa toimii ilman turhaa kitkaa.

”Eräs vanha työkaverini on sanonut, että vastakkainasettelua viranhaltijoiden ja poliitikkojen välillä saa olla ainoastaan tanssilattialla”, Vuorinen nauraa. ”Tällä tarkoitan, että keskustelevalla kulttuurilla saavutetaan paljon enemmän kuin turhalla kinaamisella tai jäyhällä byrokratialla. Ymmärtääkseni Nurmijärvellä on vallinnutkin hyvä henki, ja haluan omalta osaltani pitää kulttuuria yllä.”

Hallintojohtaja on konsernipalveluiden toimialan johtaja. Konsernipalveluissa työskentelee reilut 60 henkilöä. Hallintojohtajan keskeisiä tehtäviä ovat kunnan hallinnon, tiedolla johtamisen ja strategisen johtamisen koordinointi ja kehittäminen.

Hallintojohtaja toimii valtuuston sihteerinä ja vastaa kunnanhallituksen ja konsernijaoston valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. Hallintojohtaja toimii myös kunnanjohtajan sijaisena. Lisäksi hallintojohtaja edistää työssään kuntalaisten osallisuutta sekä kuntalaisten ja kuntaorganisaation vuorovaikutusta.

”Olen töissä nurmijärveläisiä varten”