Kunta tiedottaa

Kunnan talous suurien haasteiden edessä

Nurmijärven kunnan talouden näkymät ovat huonontuneet merkittävästi vuoden 2020 aikana. Kesäkuun talousennusteen perusteella* kuluvan
vuoden arvioidaan kääntyvän noin 3,6 milj. euroa alijäämäiseksi, kun alkuperäinen talousarvio oli vielä ennen kevään koronakriisiä 6,8 milj. euroa ylijäämäinen. Ilman valtion koronatukia, kuluva vuosi painuisi yli 10 milj. euroa alijäämäiseksi.

Kunnan taloudellisen tilanteen arvioidaan heikkenevän merkittävästi 2021 vuodesta alkaen valtion koronatukien päättymisen seurauksena.

”Nurmijärven taloustilanne on erittäin huolestuttava, ja tilanteesta selviäminen edellyttää poikkeuksellista määrätietoisuutta ja järkeviä toimenpiteitä pitkällä Kunnan talous suurien haasteiden edessä aikavälillä. Näin suuren loven paikkaaminen kunnan kirstussa ei ole mahdollista tehdä kevyellä määrärahaviilauksella, sillä kunnan palvelutuotanto on jo useiden kustannusvertailujen perusteella todettu suhteellisen kustannustehokkaaksi. Tilanne edellyttää rakenteellisia uudistuksia, joilla katkaistaan krooninen velkaantuminen sekä saatetaan toistuvat alijäämäiset vuodet plussalle”, Nurmijärven kunnan talousjohtaja Ville Rajahalme sanoo.

NUUKA:n toimenpidesuunnitelman tavoitteena taloudellisesti kestävät peruspalvelut

Nurmijärven kunnanhallitus päätti maanantaina 17.8. aloittaa Nurmijärven kestävän kasvu -ohjelman toimenpidesuunnitelman
valmistelun. Toimenpidesuunnitelmassa toimenpiteet kohdistuisivat
sekä rakenteellisiin uudistuksiin että suoriin määrärahaleikkauksiin. Rakenteellisilla uudistuksilla tavoitellaan muun muassa palvelutilojen sekä henkilöstöresurssien käytön tehostamista kuntatasolla.

Toimenpidesuunnitelmassa tarkastellaan myös sellaisen omaisuuden myymistä, joka palvelee heikosti kunnan lakisääteisten peruspalvelujen järjestämistä. Kunnan taloustilanteen heikentymisen perusteella myös NUUKA-ohjelman päivitystarve tulee tarkasteltavaksi syksyllä 2020 erityisesti voimassaoloajan pidentämisen, lainakantatavoitteiden
sekä henkilöstötoimenpiteiden osalta.

*Tarkempi tilinpäätösennuste julkaistaan syyskuussa tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa.

”Onneksi meillä on ajan
tasalla oleva kunnanhallitus ja
valtuusto, jotka ovat jo
pidemmän aikaa reagoineet
etupainotteisesti huononevaan
taloustilanteeseen.”

Nurmijärven kunnan talousjohtaja Ville Rajahalme.