Ympäristö

Uusi vesitorni kohoaa joka taajamaan

Nurmijärven Veden toiminta-alueella on kolme vesitornia. Kirkonkylän vesitorni on valmistunut vuonna 1972, ja se on saanut aikanaan palkinnon vuoden betonirakenteena. Rakenteeltaan pääosin samanlaiset vesitornit on rakennettu Rajamäelle ja Klaukkalaan vuonna 1975. Elementtirakenteiset tornit ovat tulleet nyt käyttöikänsä loppupuolelle, eikä niiden saneeraaminen ole enää tarkoituksenmukaista. Uusien vesitornien rakentaminen alkaa Klaukkalasta vuonna 2025.

Kuntotutkimuksia ja saneerauksia vuosien varrelta

Ensimmäinen torneille tehty kuntotutkimus on vuodelta 1996, jonka jälkeen torneille on suoritettu korroosiokorjauksia laastipaikkauksilla ja uusittu elementtien elastiset kittisaumat.

”Kirkonkylän tornille on asennettu säiliön pystyseiniä tukevat teräksiset pannat 1990-luvun lopulla, Klaukkalan ja Rajamäen vesitorneille vuosina 2011–12. Tällöin on uusittu myös kaikkien tornien vesikate sekä elementtien saumaukset ja katoilta on poistettu kaupalliset antennit. Tornien vesihuoltotekniikka uusittiin nykyisen terveydensuojelulainsäädännön mukaiseksi vuosina 2018–2019, torneihin asennettiin mm. UV-desinfiointilaitteet veden mikrobiologisen laadun varmistamiseksi”, kertoo Nurmijärven Veden käyttöpäällikkö Matias Niemi.

Vesitornien kuntoa on saneerausten jälkeen seurattu säännöllisesti, noin kolmen vuoden välein. Viimeisimmän kuntotutkimuksen perusteella Klaukkalan vesitornin rakenteellinen kunto on heikentynyt odotettua enemmän, ja se on tarpeen uusia nopeutetulla aikataululla.

Vesitornien rakentaminen

Vesitornien uudelleenrakentamiseen on varattu määrärahat vuodesta 2024 eteenpäin. Tavoitteena on saada Klaukkalan uuden vesitornin suunnitelmat valmiiksi tämän vuoden aikana, jolloin rakentaminen ajoittuisi vuosille 2025–2026. Klaukkalan vesitornin jälkeen uusitaan Rajamäen vesitorni, ja viimeisenä kirkonkylän vesitorni.

Nurmijärven Vesi on tilannut Klaukkalan uuden vesitornin yleissuunnittelun FCG Oy:ltä tarjouskilpailun perusteella. Samaan aikaan on aloitettu asemakaavan muutosprosessi uuden vesitornin sijoittamisesta nykyisen viereen. Tämän jälkeen tehdään vesitornin toteutussuunnittelu ja kilpailutetaan rakentamisurakka.

Uudet vesitornit pyritään sijoittamaan vanhojen vesitornien läheisyyteen. Klaukkalan vesitornin rakentamisen ajan joudutaan rajoittamaan tornin lähialueen ulkoilureittien käyttöä. Uuden vesitornin valmistuttua vanha vesitorni puretaan ja sen alue ennallistetaan.