Kunta tiedottaa

Klaukkalan minipalveluverkon päätöksenteon tarkentunut aikataulu

Klaukkalan minipalveluverkkoon liittyvät ratkaisut ovat tulossa päätöksentekoon kevättalvella 2024. Palveluverkkotyössä ratkaistaan osa Klaukkalan koulujen sekä päiväkotien tiloja koskevista haasteista ja päätökset koskettavat Klaukkalan alueella Urheilupuiston-, Klaukkalan-, Syrjälän-, Isoniitun- ja Vendlaskolanin kouluja sekä Aitohelmen-, Syrjälän-, Ylitilantien-, Äppelgårdenin ja Tähkärinteen esiopetusta.

Klaukkalan minipalveluverkkotyön päätöksenteon suunniteltu aikataulu on nyt täsmentynyt. Aikataulu saattaa muuttua lautakuntien ja hallituksen päätöksistä riippuen.

Klaukkalan minipalveluverkkoa käsiteltiin sivistyslautakunnan kokouksessa 25.1.2024. Samalla julkaistiin minipalveluverkkoa koskevat hankeselvitykset ja hankesuunnitelma.

Minipalveluverkkotyö etenee 15.2.2024 teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Lautakunnat tekevät omat esityksensä Klaukkalan palveluverkon ratkaisuksi kunnanhallituksen käsittelyyn maaliskuussa 2024.

Lopullisen päätöksen asiasta tekee valtuusto tämän hetkisen aikataulun mukaan kokouksessaan 13.3.2024.

Tiedotamme Klaukkalan minipalveluverkon suunnitelmien ja päätöksenteon etenemisestä avoimesti kuntalaisia.

Lisätietoja löytyy kunnan verkkosivuilta Klaukkalan minipalveluverkkotyötä varten tehdyiltä sivuilta: nurmijarvi.fi/klaukkalanminipalveluverkko

Klaukkalan minipalveluverkkotyön päätöksenteon suunniteltu aikataulu.