Liikenne

Valtatie 3:n liikenne­turvallisuutta parannetaan

Osana Klaukkalan kehätien (Mt 132) rakentamista parannetaan valtatien 3 liikenneturvallisuutta toteuttamalla liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkalan ja Nurmijärven Kirkonkylän välille.
Järjestelmään kuuluu muun muassa digitaalisia tiedotusopasteita ja vaihtuvia nopeusrajoitusmerkkejä. Työt valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

”Vaihtuvilla nopeusrajoitusmerkeillä pystytään tasaamaan vilkkaasti liikennöidyn Hämeenlinnanväylän ruuhkahuippuja, kun nopeusrajoituksia voidaan muuttaa keli- ja liikenneolosuhteiden mukaan. Tienvarteen asennettavien sähköisten tiedotusopasteiden avulla saadaan tienkäyttäjille viestittyä mahdollisista liikenteen poikkeustilanteista. Kun liikenteen sujuvuus ja ennakoitavuus paranevat, edistää se myös liikenneturvallisuutta”, kertoo projekti-insinööri Marja Wuori Väylävirastosta.
Järjestelmä otetaan käyttöön loppuvuonna

Urakkaan kuuluvat maanrakennustyöt aloitettiin loppuvuodesta 2020. Liikenteenhallintajärjestelmään liittyvät laitteet asennetaan kesän aikana, ja niitä testataan syksyn ajan. Urakka valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Hankkeen kustannukset ovat noin kolme milj. euroa. Järjestelmän rakentamisen rahoittavat Väylävirasto, Fintraffic Tie sekä Nurmijärven kunta. Rakennustyöt toteuttaa Normiopaste Oy.