Kunta tiedottaa

Nurmijärveläiset tyytyväisiä kunnan palveluihin

Nurmijärveläiset ovat lähtökohtaisesti hyvin tyytyväisiä kunnan palveluihin. Nämä tiedot selviävät FCG:n toteuttamasta kuntapalveluttutkimuksesta loppuvuodesta 2020. Kehitystrendi on myös myönteinen, sillä tyytyväisyys on useiden palvelujen osalta kasvanut kahdessa vuodessa, jolloin kuntapalvelututkimus teetettiin edellisen kerran.

Tyytyväisimpiä nurmijärveläiset ovat kirjastopalveluihin, joissa tyytyväisyys on jopa 4,46 viisiportaisella asteikolla. Kaikkiaan kuntalaisten mielipidettä kysyttiin yhteensä 67 kunnan palvelusta ja toiminnosta, joista kaikkiaan 40 sai arvosanaksi yli 3,5/5.

”Tätä voidaan pitää osoituksena laajasta tyytyväisyydestä. Tyytyväisiä oltiin myös muun muassa kulttuuri- ja sivistyspalveluihin, liikuntapalveluihin ja urheilu- ja liikuntamahdollisuuksiin sekä kouluihin ja varhaiskasvatukseen”, kunnan kehityspäällikkö Vesa Kokkonen näkee.

Kouluarvosanaksi nurmijärveläiset antavat kunnalle 7,53, mikä on enemmän kuin vertailuryhmässä (Espoo, Oulu, Mikkeli, Salo ja Tuusula) keskimäärin 7,35.

Vain neljän osalta 67 palvelusta kuntalaisten arvosana laski alle 3:n. Nämä olivat kunnan talousasioiden hoito, kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet, vanhusten asumis- ja laitospalvelut sekä julkinen liikenne.

”Kunnan vaikeasta taloustilanteesta on keskusteltu paljon kuluneen parin vuoden aikana ja tämä heijastuu tuloksiin. Näkisin, että kyselyn tulosten perusteella kuntalaisilla on hyvä käsitys kunnan taloustilanteesta. Tyytyväisyys on kaiken kaikkiaan heikentynyt niissä palveluissa, joissa muutenkin annettiin heikompi arvosana”, Kokkonen analysoi.

Mitä kautta kuntalaiset toivovat saavansa tietoa
kunnan toiminnasta?

  1. Kunnan kotisivut (60,4 % vastaajista)
  2. Tiedotuslehti ja tiedotteet (58,5 %)
  3. Sanomalehdet (55,4 %) -FCG 2020
Nurmijärveläisistä kaikkiaan 84 % vastaa olevansa onnellinen siitä, että asuu juuri Nurmijärvellä. (FCG, 2020)